• Wethouder Sanna Munnikendam zet, onder toeziend oog van Tom Grootjen, vijftienduizend zonnepanelen in werking.

    Milda Mooi-Gooijer

Vijftienduizend zonnepanelen

WORMERVEER Er wordt over ondernemers nog weleens gezegd dat ze alleen maar oog hebben voor hun eigen bedrijfsresultaat, in het geheel niet bezig zijn met maatschappelijke kwesties. Onterecht, zeker in het geval van de ondernemingen op het bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer in Wormerveer.

Door Guus Bauer

In recordtempo is daar gelukt wat elders in het land maar nauwelijks van de grond schijnt te kunnen komen. Sanna Munnikendam, wethouder van Zaanstad met in haar portefeuille onder meer Duurzaamheid, Energietransitie & Circulaire economie, inclusief Maatschappelijk verantwoord inkopen en Afval, kon op 23 januari jongstleden met een druk op de knop maar liefst vijftienduizend zonnepanelen in werking stellen, die zijn geïnstalleerd op de daken van de bedrijven aldaar.

Het was één van de hoogtepunten van de nieuwjaarsreceptie die georganiseerd was door de lokale Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer (BVNM) – al vijfentwintig jaar actief met ruim honderddertig leden – in het gloednieuwe zalencentrum Majestic aan de Samsonweg.

Initiatieven slagen in de Zaanstreek eerder, omdat hier goed wordt samengewerkt. Dat is ook historisch bepaald. De regio is één van de oudste industriële gebieden van ons land, zo niet de alleroudste. Hier werd immers als eerste gepionierd met eigen energievoorziening middels windmolens. Samen sta je sterker. De bedrijven in Noorderveld-Molletjesveer kijken over de grenzen van hun eigen terrein heen.

Geen wonder dat naast politici uit Zaanstad en Wormerland – een afvaardiging van GroenLinks en van de Groenen, wethouder Harold Halewijn van Wormerland met een trist aandachtsgebieden, maar in elk geval ook Energietransitie, Klimaatbeleid en Afval en afvalscheiding en wethouder Economische zaken van Zaanstad Gerard Ram, die nog maar eens benadrukte dat zijn doel is om van Zaanstad de meest ondernemersvriendelijk gemeente te maken – ook de leden van de bedrijvenvereniging uit Wormerland waren uitgenodigd en tevens het bestuur van het collectief uit Assendelft.

Het was echter de Lokale Energie Maatschappij SAENZ die de middag terecht had gekaapt. In 2015 kwamen een aantal ondernemers van Noorderveld-Molletjesveer samen met het plan om de lokale energievoorziening in eigen hand te nemen. De commissie Duurzaamheid van de BVNM riep de Stichting Alliantie Energievoorziening Noordelijk Zaanstad in het leven.

Daadkrachtig werd op die wijze een energiecoöperatie opgericht. Ondernemers op de twee bedrijventerreinen kunnen lid worden, waardoor ze invloed hebben op de besluiten en investeringen en meedelen in de economische resultaten. Winst uit energie-overschot kan op deze wijze dienen voor innovaties in het eigen gebied.

De kracht van dit lovenswaardige initiatief ligt in het feit dat het breed gedragen wordt, dat het niet van overheidswege is opgelegd. Dat verklaart ook het succes. Ja, er is pakweg vijfentwintig procent subsidie verstrekt voor de realisatie van dit zonnepanelenpark, maar daar is in het geheel niet blind op gestaard. Waar elders dat geld nog weleens wordt ingezet voor planmatig onderzoek, is het hier in het geheel ten goede gekomen van de uitvoering van het project.

De forse som van bijna negenhonderdduizend euro die de ondernemers gezamenlijk zelf investeerden, zal zich snel uitbetalen. Allereerst zal de energierekening van elke onderneming afzonderlijk drastisch dalen. In het streven naar een klimaat-neutrale werk- en leefomgeving in Nederland loopt Zaanstad, en dan met name dit bedrijventerrein in Noord, danig voor. Hier is de noodzaak van duurzaamheid daadwerkelijk doorgedrongen.

Als kers op de taart was de veelgevraagde Marjan Minnesma van Urgenda – de organisatie die Nederland voor 2030 duurzaam wil maken en daartoe zelfs de Nederlandse Staat daagde en won, waarna de politiek verder niets doet en eerst maar eens in hoger beroep gaat – bereid gevonden om een lezing te geven. Ze is opgegroeid op vijfhonderd meter van Molletjesveer, dus deze uitnodiging kon ze niet afslaan. Haar betoog was boeiend en beangstigend tegelijk. Maar het was ook feest.

In Noorderveld-Molletjesveer is een grote stap gezet in de energietransitie van de Zaanstreek. Een initiatief dat terecht meermaals is bekroond.