• Eén van de vele activiteiten in het Stadshart

    RTVZ

Stadshart nog aantrekkelijker

ZAANDAM Samenwerking tussen ondernemers wordt steeds belangrijker. Of je nu als eenling onderhandelt, of gezamenlijk een front vormt, maakt een wereld van verschil. Voordat een winkelgebied of industrieterrein tot een zogenaamde Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) wordt verklaard, moet er een breed draagvlak zijn onder de betrokken ondernemers. Er wordt een oprichtingsbestuur benoemd en stembiljetten rondgestuurd aan allen die uiteindelijk een verplichte bijdrage dienen te leveren.

Door Guus Bauer 

Gemeenten zijn bij een BIZ faciliterend. Zij verzorgen de jaarlijkse heffing en de inning. Zodra de verordening van kracht is zijn alle ondernemers, en bij eventuele leegstand ook de eigenaar van het pand, automatisch lid. De gemeente int dan aan de hand van de WOZ-waarde de bijdrage. Er zijn in winkelgebieden veelal ondernemersverenigingen actief, maar dat heeft veelal toch iets vrijblijvends.

Een vaak gehoorde klacht is dat de bijdrages niet in verhouding staan. De HEMA die net zo veel betaalt als de kleine bloemenzaak op de hoek. Dat bemoeilijkt het functioneren, omdat sommigen uit kostenbesparing afzien van deelname. De Stichting BIZ Stadshart Zaandam heeft het initiatief genomen voor een BIZ in de binnenstad. Driehonderdtwee ondernemers zijn in de afgelopen maanden benaderd en een notaris heeft de peiling vastgelegd. Er zijn bij de gemeente honderdvierentachtig correct ingevulde biljetten ingeleverd. Honderdzesentwintig ondernemers hebben vóórgestemd, twee zelfstandigen stemden neutraal en toch nog zesenvijftig waren tegen.

Dankzij deze positieve respons is per 1 januari jongstleden de Verordening Bedrijfsinvesteringszone stadshart Zaandam officieel van kracht geworden. Wethouder Economische Zaken van Zaanstad Gerard Ram is verheugd: 'Ondernemers die op deze manier de samenwerking zoeken, kunnen een extra toegevoegde waarde leveren aan de stad. Voor de binnenstad en voor ons is dit mooi. Uiteraard moeten we bekijken hoe de BIZ in de praktijk werkt en zorgvuldig evalueren. Maar wij denken dat dit kan leiden tot het verder verbeteren van ons winkelgebied. Het is bovendien goed dat ondernemers zelf invloed hebben op de uitstraling en veiligheid in "hun" gebied. Wij vinden het ook positief dat er wordt gekeken naar het gemeenschappelijk belang. Wat ons betreft volgen andere gebieden in Zaanstad het goede voorbeeld van de Zaanse binnenstad'.

Colette Hesse, eigenaresse van Ans. mode op de Westzijde en tevens voorzitter van het oprichtingsbestuur van de Stichting BIZ Stadshart Zaandam, deelt die blijdschap: 'Alle ondernemers werken aan hetzelfde doel: meer bezoekers en meer bestedingen in de stad. Door samen te werken bereiken we een grotere financiële slagkracht, bijvoorbeeld door betere promotie van onze mooie binnenstad. Samen creëren we een sfeervollere binnenstad, bijvoorbeeld door het organiseren van feestverlichting en evenementen. Samen genereren we meer traffic naar de binnenstad. Samen staan wij sterk, samen hebben wij een grotere kans op het realiseren van plannen en ideeën. Alles zelf doen is optellen, samendoen is vermenigvuldigen.'

De Uitvoeringsovereenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaar. Het stadshart van Zaandam is in april 2018 ook al bekroond met het maximaal aantal van vijf sterren van het Keurmerk Veilig Ondernemen van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid.