• Dick Dekker als vaandeldrager

    FREE Fotografie / Tekst Guus Bauer

Smaakmakers: 't Lokaal

WORMERVEER Er stroomt van oudsher al opvallend veel ondernemersbloed door de Zaanse aderen. Dit is een serie over bijzondere initiatiefnemers, de smaakmakers van de streek.

Een ondernemer is iemand die voortdurend bezig is met het optimaliseren van het eigen resultaat. Daar is niets mis mee, dat is de grondgedachte achter elke business. Er wordt vaak als een paard zo hard gebuffeld. Maar daarom hoef je nog niet met oogkleppen op te werk te gaan. Steeds meer eigen bazen kijken om zich heen, zetten de opgedane expertise zo breed mogelijk in.

Dick Dekker, mede-eigenaar van leasemaatschappij ProMobility, is daar een schoolvoorbeeld van. Hij neemt als echte Zaankanter waar het maar kan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo is hij de bedenker van Zaan de Wandel, een jaarlijkse wandeltocht door de Zaanstreek, opgericht voor fondsenwerving en meer bewustzijn aangaande (borst)kanker. Met zeer mooie resultaten. De opbrengst van vorig jaar, maar liefst 70.000,== Euro, werd verdeeld over de onderzoeksafdeling van het Antoni Van Leeuwenhoekziekenhuis en het Anna's Huis te Zaandam, het begin dit jaar opgerichte centrum voor leven met kanker.

Ook als voorzitter van de bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer – Dekker groeide op in Wormerveer, het terrein was van jongs af aan als het ware zijn achtertuin – trekt Dick Dekker sociaal-maatschappelijk hard aan de bel. Men realiseert het zich vaak niet, maar er zijn op deze bedrijventerreinen maar liefst 500 ondernemingen actief. Het gebied biedt werkgelegenheid aan ruim 4.500 mensen. Dekker wil de WOZ-waarde van het gebied verhogen, daarmee niet de grondprijs van de panden bedoelend, maar de waardevermeerdering door de koppeling, de uitwisseling tussen werkgelegenheid, onderwijs, opleiding en zorg. Collectief denken, nadrukkelijk ook vanuit het hart. Het bijdragen aan het welbevinden van de werknemers, van de regio. De wens om uiteindelijk een circulaire economie te creëren, waarbij ondernemers onderling personeel uitwisselen, waarbij de opleidingen aansluiten op het bedrijfsleven, waarbij ziekteverzuim kan worden ondervangen.

Er zijn zelfs plannen om voor de vele ZZP'ers, vooral werkzaam in de bouwsector, een soort broodfonds te stichten. Om misschien een centrale personeelsafdeling te scheppen en wellicht een vijftal vaste mantelzorgmedewerkers aan te trekken om fulltimers te ontlasten. Iets dat nadrukkelijk weer aansluit bij het gedachtegoed van Zaan de Wandel. Dit alles voor zekerheid, voor het scheppen van een hechte eenheid. Iets wat natuurlijk ook het vestigingsklimaat sterk zal verbeteren. Om dit alles te realiseren zijn eerst de cijfers inzichtelijk gemaakt. Wat is het opleidingsniveau van de werknemers, hoe is de verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen? In welke sectoren zijn ze werkzaam? Dekker wordt bijgestaan door een kernteam van vier door de wol geverfde dames. Missie-visie specialist Dorine Mobron; Ank Kars, eigenaresse van Ank! Office Support, al decennia werkzaam op het bedrijventerrein; fondsenwerver Willemijn van den Bos en HR professional Esther Mentink. Samen met door de gemeente Zaandam beschikbaar gestelde opgave-manager David Kooi werken ze er hard aan om ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid digitaal en fysiek bij elkaar te brengen. In de onderzoeks- én de implementatiefase.

Daartoe is ook 't Lokaal opgericht, een ruimte op de Industrieweg in Wormerveer, een plek waar heel veel (jonge) mensen werkervaring op kunnen doen, zich heel specifiek kunnen scholen. Een laboratorium voor ontplooiing, voor werk en voor zorg. Dit totaal nieuwe concept zou weleens de satelliet kunnen zijn voor andere bedrijfsterreinen in Zaanstad, in heel het land. Een fris nieuw poldermodel, recht uit het hart van de Zaanstreek, dé productieregio van Nederland. Het doel van 't Lokaal is vooraleerst om voor 2019 participatie te vinden voor 50 nieuwe werkplekken waarbij leerlingen projectmatig, studiegericht en praktijktechnisch aan de gang kunnen. De echte ondernemers, de smaakmakers van een regio, zorgen voor stabiliteit en positieve groei.