PvdA strijdt voor sociale stad

Advertorial

ZAANDAM 'Zaanstad is een sociale stad en dat moet zo blijven', zegt Songül Mutluer, lijsttrekker van PvdA Zaanstad. 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en de PvdA wil zich hier sterk voor maken. Zo willen ze zich gaan inzetten voor meer en betaalbare woningen en werkgelegenheid, het lerarentekort lokaal aanpakken en toewerken naar een maatschappij waar iedereen mee kan doen.Afgelopen december is Songül lijsttrekker van PvdA geworden. 'Ik ben sinds mijn vijfentwintigste actief in de gemeenteraad. Ik vind het een eer om nu Jeroen Olthof op te volgen.'

BEREIKT PvdA Zaanstad wil zich de komende jaren weer actief inzetten. 'Afgelopen jaren hebben we al veel bereikt. Er is geïnvesteerd in zorg, mantelzorgers, mensen in armoede en schuldhulpverlening. Er zijn zorgwoningen gerealiseerd bij de Amandelbloesem en in Westerwatering. Ook is er meer aandacht voor gelukkig oud worden in de eigen wijk. Op sportvlak is er ook veel bereikt, zoals topsporthal Koog, zwembad de Crommenije en is AZ naar Zaanstad gehaald. Het centrum van Zaanstad trekt veel bekijks en heeft voor werkgelegenheid gezorgd.' Maar er is volgens haar altijd nog ruimte voor verbetering. Zo wil de PvdA de komende jaren meer en betaalbare woningen, de lokale zorg verbeteren en is werkgelegenheid creëren erg belangrijk.

BETAALBARE WONINGEN Momenteel moeten mensen ruim tien jaar wachten op een woning. 'Iedereen kent wel iemand die al jaren op een wachtlijst staat voor een huurwoning, of wiens bod op een woning wederom is afgeslagen. Er zal gebouwd moeten worden, binnenstedelijk en niet in het groen, voor lage en middeninkomens.' Als het aan de PvdA ligt, wordt minder gebouwd voor de regio. 'Wij willen naar een nieuw systeem met voorrang voor starters en mensen die aan Zaanstad verbonden zijn.'

WERK Via een sociaal lokaal akkoord wil de PvdA dat de gemeente, onderwijs en ondernemers concrete afspraken maken om mensen aan het werk te helpen, zowel jong als oud. 'Stappen zijn al gezet, maar dat kan een tandje meer!'

LERAREN TEKORT 'Natuurlijk zitten er grenzen aan wat een gemeente kan doen, maar wij pleiten ervoor dat de gemeente met de schoolbesturen overlegt om het leed te verzachten.' Leraren moeten volgens haar worden verleid om naar Zaanstad te komen. 'Ze moeten ook worden ontzorgd door bijvoorbeeld de inzet van onderwijsassistenten. Het kan niet zo zijn dat kinderen door een tekort aan leraren naar huis moeten worden gestuurd.'

MAATSCHAPPIJ Tenslotte vind de PvdA dat de openbare ruimte zodanig moet worden ingericht dat mensen in een rolstoel of met een visuele beperking zich kunnen voortbewegen. 'Zaanstad moet sociaal blijven, we proberen het leven voor mensen met o.a. autisme en dementie makkelijker te maken. Daarnaast moet sport en cultuur voor iedereen toegankelijk blijven en treden we op tegen asociaal gedrag.' Woensdag 21 maart zijn de verkiezingen. 'In totaal doen er zestien partijen mee, ik maak me zorgen over de bestuurbaarheid van de stad. Ik reken erop dat Zaankanters ons blijven steunen.' Het verkiezingsprogramma #SamenLevenSamenWerken staat op www.pvdazaanstad.nl