• Twee bevlogen ondernemers: Marjan Minnesma in gesprek met Jan Rijken

    Milda Mooi-Gooijer

Marjan Minnesma's missie: Klimaatneutraal!

WORMERVEER Marjan Minnesma van Urgenda – veel in het nieuws vanwege de gewonnen zaak tegen de Nederlandse Staat inzake het falende klimaatbeleid – gaf onlangs een gloedvolle lezing op de nieuwjaarsreceptie van de Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer.

De noodzaak om direct actie te ondernemen om zo snel als mogelijk klimaatneutraal te worden blijkt urgent. Klimaatrampen rijgen zich aaneen, de oceaan kan nu nog veel warmte opnemen, maar wordt daardoor ook zuurder. Het smelten van de ijskappen blijkt sneller te gaan dan gedacht.

Waar onderzoekscommissies in het verleden werden weggehoond wanneer men waarschuwde voor een stijging van de zeespiegel met pakweg één meter, is dat nu, wanneer er niets wordt ondernomen al aangepast tot tussen de twee en drie meter.

Elders in de wereld verbaasd men zich over het feit dat we ons hier – met een land dat voor de helft onder de zeespiegel ligt – daarover niet erg druk schijnen te maken, de politiek incluis. Op deze wijze zou het weleens letterlijk 'na ons de zondvloed' kunnen worden. De situatie zou, zonder versneld ingrijpen, weleens onbeheersbaar kunnen blijken.

Er wordt in Nederland 'mooi groen gepraat', maar we bivakkeren momenteel ergens in de globale middenmoot en de CO2 uitstoot is niet gedaald, maar eerder toegenomen. De biodiversiteit is de laatste decennia in de wereld afgenomen met vijftig procent. In Nederland met maar liefst zeventig procent.

Politici hebben 2050 als streefdatum gesteld voor de transitie naar klimaatneutrale energie. Maar de temperatuurstijging gaat dermate snel, de anderhalve graad opwarming zal binnenkort al worden bereikt, dat het eigenlijk gewenst is dat we in 2026 al op nul Co2-uitstoot zouden moeten zitten. Lekker, een beetje warmer, hoor je koukleumen denken. Maar de gevolgen bij een globale stijging van twee graden zijn niet te overzien.

Veel gebieden op de zuidelijke helft van de aarde worden dan zo droog dat ze onbewoonbaar zijn. Met tot gevolg migratie van honderden miljoenen mensen. Naar het noorden uiteraard. Om in dat geval een daling in te zetten van de temperatuur met een halve graad zouden alle landbouwgronden in de wereld vol moeten worden gezet met bomen.

Hoe zouden we Nederland snel klimaatneutraal kunnen maken? Met een kleine vijfduizend windmolens op zee. En daarnaast nog vijfendertighonderd windmolens op land, feitelijk negen per gemeente. Maar dat valt natuurlijk onderling goed te regelen. Huizen dienen energieneutraal te worden gemaakt. Niet als het ware met de theemutsmethode, totaal ingepakt, een veel te dure oplossing. Een gemiddeld gezin geeft in de komende vijftien jaar pakweg 35.000 euro uit aan energie.

Voor dat bedrag is een huis zelfvoorzienend te maken. Elektrische auto's worden steeds goedkoper, in aanschaf, onderhoud en gebruik, hebben een grotere actieradius. We moeten aardwarmte beter benutten, zonnepanelen installeren. In principe zouden we om ons land klimaatneutraal te maken negen zonnepanelen per persoon moeten aanbrengen, maar ook dat valt samen goed te verdelen. Een initiatief zoals door SAENZ is een grote stap in de goede richting, waar ook op termijn nabijgelegen huishoudens van kunnen meeprofiteren.