• Dick Dekker krijgt de Erepenning uit handen van locoburgemeester Gerard Ram

    Jolanda Fisser

Erepenning voor Dick Dekker

'Bevoorrecht om met al die mooie en betrokken mensen te werken'

ZAANSTAD Het college van B&W heeft ondernemer Dick Dekker de Erepenning van Zaanstad toegekend vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de Zaanse samenleving. Dekker kreeg de Erepenning dinsdag uitgereikt door locoburgemeester Gerard Ram in een bomvol Zaantheater tijdens de 30e Zaanse Ondernemers Dag.

In een eerste reactie toont Dekker zich meer dan blij verrast en trots: 'Wat een bijzondere eer. Ik ben er onderste boven van en kan even geen woorden vinden. Dank aan allen die mij in de afgelopen jaren hebben gesteund, om m'n ambities en m'n dromen werkelijkheid te laten worden. Ik voel mij bevoorrecht om met al die mooie en betrokken mensen te werken, aan een sterk economisch en sociaal maatschappelijke Zaanstreek / Zaanstad, waar voor een ieder werk, onderwijs & opleiding en zorg is. De nieuwe WOZ-waarde, voor toekomstbestendige bedrijventerreinen en een toekomstbestendig Zaanstad. Lieve mensen ik ben heel trots op "ONS" Zaanstad en heel trots op mij ereburgerschap van Zaanstad. Dank jullie wel en . . . . Wordt vervolgd!'

Dekker krijgt de gemeentelijke onderscheiding vanwege de maatschappelijke initiatieven die hij nam. Zo is hij de oprichter van 't Lokaal in Wormerveer dat bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenbrengt door middel van een stagebureau, een datalab en een samenwerkingsplatform voor projecten.

Daarnaast is Dekker initiatiefnemer van (Z)aan de Wandel, een wandelevenement om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. (Z)aan de Wandel heeft al zeker 100.000 euro opgeleverd, maar, zo zei locoburgemeester Gerard Ram in zijn toespraak, het evenement staat voor veel meer. 'Het is ongelooflijk wat een Zaanse verbondenheid, wat een Zaanse kracht je daar voelt. Zaankanters voor elkaar.'

Nauw verbonden met (Z)aan de Wandel is Anna's Huis, een plek waar zorg wordt geboden aan mensen met kanker. Ook hier was Dekker een van de initiatiefnemers.

Ram roemde in zijn toespraak Dekkers kracht om mensen samen te brengen voor een hoger, Zaans, doel. 'Het is jouw missie om mensen in de Zaanstreek samen te brengen, om ervoor te zorgen dat we samen de samenleving beter maken. Je weet dat je die anderen nodig hebt om het voor elkaar te krijgen. Het is een enorme kracht van jou om juist krachten in ánderen los te maken.'

Vanwege zijn bijzondere verdiensten voor Zaanstad krijgt Dick Dekker de Erepenning van Zaanstad.

EREPENNING

De Erepenning van Zaanstad geeft de mogelijkheid om specifiek de gemeentelijke waardering tot uitdrukking te brengen voor personen, bedrijven en instellingen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Zaanstad. Eerder kregen architect Sjoerd Soeters en Frans Wittenberg, voorzitter van Stichting Binnenstadmanagement Zaandam, een Erepenning.