• Een kleurrijk beeld van de voortgang

    Angelique Starreveld

De Slinger krijgt gezicht

ZAANDAM Het bouwen van een fietsbrug en fly-over in het centrum van Zaandam vordert gestaag

De grote buitendienststelling (TVP3 ofwel trein vrije periode) van juni dit jaar is inmiddels afgerond en alweer een tijd geleden.Tijdens deze buitendienststelling van een ruime week zijn de stalen V-kolommen op de perrons geplaatst en is de staalconstructie van de overbouwing geheel geplaatst.

Mathieu Verbene van Hegeman Bouw en Infra blikt terug: "Dit was een extra grote prestatie gezien de hoge temperaturen in die week van boven de 30 graden Celsius, wat op het dek door de weerkaatsing van de zon op het beton soms wel als 60 graden aan voelde. Zelfs de burgermeester kwam langs om ijsjes uit te delen wegens de hitte".

Tijdens TVP3 zijn van de NS winkelruimtes huisjes 1 t/m 6 geplaatst. Deze zijn inmiddels voorzien van de eerste houtskeletbouw delen aan de spoorzijde. Ook de stationszijde is inmiddels grotendeels voorzien van de houten wanden. De commerciële units beginnen nu echt een beetje vorm te krijgen. De vervolgstappen voor dit deel van het project de komende tijd is het afbouwen van de houten wanden en het plaatsen van de daken op de huisjes.

De houtloods (overkapping en verbinding tussen winkels en het bestaande stationsgebouw) is momenteel in productie en zal dit jaar nog geplaatst worden op de overbouwing. Hiermee wordt dan tevens het hoogste punt op de overbouwing bereikt. Daarnaast zal er een begin gemaakt worden met de gevelafwerking. Een ingewikkeld ontwerp vanwege het feit dat alle huisjes weer een andere gevelbekleding krijgen.

Ook is er begonnen met de fundering van de fietsenstalling door het aanbrengen van de eerste heipalen van het eerste deel. Om de route voor de reizigers te kunnen blijven garanderen is het project fietsenstalling in twee delen geknipt. Het deel bij de inmiddels gesloopte bestaande lift (er is een tijdelijke lift) wordt eerst gebouwd.

De realisatie van fietsenstalling "De Droogschuur" is begin 2019 voltooid. Het heiwerk tweede deel zal vanaf week 46 van start gaan gevolgd door de betonnen funderingsbalken. In week 49 zal er weer een TVP zijn om aanpassingen boven het spoor aan het bestaande stationsgebouw mogelijk te kunnen maken.

Verbene: "Vanaf dat moment zal Hegeman ook echt fysiek aanwezig zijn in de bestaande stationshal. Hier vormt het garanderen van de reizigersstroom en routing door de bouwlocatie één van de grotere uitdagingen".