• Het Wormer- en Jisperveld stoot ook CO2 uit. Zorg van nu.

    Paulina Bos

Hoe wordt Wormerland Klimaatneutraal?

WORMERLAND Gemeente Wormerland heeft reeds ambities getoond op het terugdringen op de uitstoot van broeikasgassen. In samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond is de bewustwording met informatiebijeenkomsten binnen de politiek en onder de inwoners reeds begonnen. Immers de gevolgen van klimaatverandering zien we ook dichter bij huis.

Nederland heeft zich verbonden aan verschillende internationale klimaatafspraken. Immers het broeikaseffect kan het beste worden aangepakt als landen samenwerken. Niet alleen op landelijk, zeker op gemeentelijk niveau is er veel werk te verzetten. Daarnaast dienen we een alternatief te verzinnen voor het aardgas uit Groningen. Met dit gegeven, in combinatie met het klimaatakkoord van Parijs zijn we gedwongen over te stappen op andere energiebronnen.

INNOVATIE Deze overstap gaat de Nederlander veel kosten, maar hiermee laten we een gezonder milieu achter voor onze nazaten. Bovendien biedt het ook tal van economische kansen. Er vinden mooie initiatieven plaats. Ondernemers slaan handen in een om zonneweides aan te leggen, waar collectief gebruik van kan worden gemaakt. Daken worden voorzien van zonnepanelen. Bedrijven en eigenaren van nieuwe openbare gebouwen haken in op deze ontwikkeling, door met een gesloten systeem te werken. Zonnepanelen worden verwerkt in dakpannen. Het gebruik van warmwaterpompen neemt toe. Met deze elektrische verwarming wordt het klimaatimpact een stuk kleiner .Zo blijkt maar weer hoe inventief we kunnen zijn. Dat geeft de burger moed.

STREEFJAAR De plaatselijke politiek denkt mee in het proces, evenals de bouwbranche en natuurlijk woningcorporatie Wormerwonen. Het klimaatakkoord van Parijs richt zich op 2050. GroenLinks vindt dit laat. Deze partij streeft naar 2030. Andere partijen zien tal van mogelijkheden en willen kansen benutten. Windmolenparken in Wormerland lijkt een gepasseerd station. Diverse duurzaamheidsmaatregelen en energie verkrijgen via zone-energie,worden alom omarmd. Met de reacties hieronder wordt kiezen op 21 maart eenvoudiger.