• Ton van Gerven

Totaalpakket voor de biljartsport bij 'Om de Noord'

STREEK De Wormerveerse Biljart Vereniging WBV heeft, nadat zij eigenaar is geworden van het Biljartcentrum "Om de Noord" aan het Krommenieërpad 7a, na een grondige verbouwing een prachtig biljartcentrum gerealiseerd.

Beneden stonden al vier biljarttafels en op de bovenverdieping heeft men nu twee grote matchtafels en ook nog twee kleine tafels neer gezet een unicum in de Zaanstreek en omstreken. Voorheen moest men naar Purmerend of naar Alkmaar, nu kan men het dichterbij huis redden in ons eigen clubgebouw, dat er belangstelling is van buiten WBV is zeker want ook het district NHM waarin WBV speelt vindt het een verrijking omdat men nu op meerdere plaatsen de bondswedstrijden en toernooien kan organiseren, iets wat in het verleden niet mogelijk was. Ook buiten de Zaanstreek zelf heeft men al belangstelling getoond om hier te gaan spelen.

Op zondag 20 januari jl. was er open middag en belangstellenden uit het district NHM en andere districten (lees Amsterdam en de Duinstreek). Zij waren enorm enthousiast over de inrichting en de perfect lopende tafels wat zeer belangrijk is in de biljartsport. Zulke reacties zijn ook positief en dat is goed voor de toekomst van de biljartsport die toch enigszins aan het vergrijzen is. WBV heeft vertrouwen in de toekomst vanwege deze stap die het bestuur en de leden hebben gezet.

Om het de biljartsport nog meer te promoten heeft het gewest West Nederland de gewestelijke finale 3e klasse driebanden groot aan WBV toegewezen en deze wordt gepeeld op vrijdag 1 februari aanvang 19.00 uur, zaterdag 2 en zondag 3 februari aanvang 10.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom in het biljartcentrum Om de Noord.

WBV heeft op dit moment 53 leden. Het ledenaantal kan nu weer toenemen. Men kan nu op de grote én kleine tafels spelen. Wie belangstelling heeft komt een keertje langs of neemt een kijkje op www. Wormerveersebiljartverenging.nl met alle clubactiviteiten.

Voor inlichtingen is WBV secretaris Ton van Gerven (06-27186409) de man die alles kan vertellen. Wie langs wil komen is van harte welkom op de dinsdag- en vrijdagavond of zaterdagmiddag wanneer WBV haar clubavonden en -middag houden.