• Alle betrokkenen in beeld

    Wormerland
  • Ondertekening door Kees van Waaijen

    Wormerland

Sportpark Neck-Zuid krijgt een nieuw gezicht

STREEK De gemeente Wormerland, Sportstichting Wijdewormer, voetbalvereniging DZS, korfbalvereniging WWSV, jeu de boules vereniging Butje 13 en BPD starten in juni 2019 met de aanleg van het nieuwe sportpark in Neck-Zuid. De partijen hebben op 15 mei de contracten voor de herinrichting ondertekend. Medio 2020 staat er een nieuw sportcomplex met kunst- en natuurgrasvelden, jeu de boules banen, een nieuw gezamenlijk clubgebouw en verlichting.


Sportstichting Wijdewormer beheerder sportcomplex
Als eerste worden het kunstgras voetbal- en korfbalveld aangelegd. Daar moet op 1 september 2019 al op gespeeld kunnen worden. Een geheel nieuw clubgebouw verrijst aan de kant van een nieuwe ontsluitingsweg. Zodra deze gebruikt kan worden (medio 2020), kan de oude kantine met kleedkamers worden gesloopt. Samen met het huidige trainingsveld en graskorfbalveld wordt dit omgetoverd tot een natuurgras voetbalveld. De jeu de boules vereniging krijgt 14 nieuwe banen. Alle velden en 10 boules banen krijgen verlichting, zodat het complex ook in de avonduren gebruikt kan worden.

Privatisering sportverenigingen
De ontwikkeling van het nieuwe complex is een gezamenlijke inspanning van de gemeente Wormerland, BPD en de drie genoemde verenigingen. BPD verzorgt de totale gebiedsontwikkeling van het nieuwe sportcomplex en de 63 nieuwbouwwoningen. Een gemeentelijk besluit uit 2007 om alle sportverenigingen in Wormerland te privatiseren ligt ten grondslag aan dit project. Zo zijn WSV '30 in Wormer, v.v. Knollendam en v.v. Jisp reeds geprivatiseerd. Het sportcomplex in Neck is het sluitstuk van de privatiseringsopgave.


De opgave lag daar wel wat moeilijker, omdat er drie verenigingen van het sportpark gebruik maken. Daarnaast kwamen de bewoners in het geweer vanwege o.a. mogelijke verkeersoverlast in de oorspronkelijke woonwijk veroorzaakt door het bouwverkeer en de extra verkeersbewegingen die de nieuw te bouwen woningen met zich mee zouden brengen. Door de toezegging en inmiddels de start van de aanleg van een aparte ontsluitingsweg naar de nieuw te bouwen wijk en het sportcomplex kon dit belangrijke bezwaar worden weggenomen.


Sportstichting Wijdewormer
Halverwege 2018 besloten de drie verenigingen om één gezamenlijk clubgebouw met 10 kleedkamers te laten bouwen. Om de verenigingen een kans te geven op een financieel gezonde toekomst is S portstichting Wijdewormer opgericht. Het bestuur van deze stichting bestaat uit leden van de verenigingen zelf en neemt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het nieuwe sportcomplex op zich. De sportverenigingen delen naar gebruik en draagkracht een deel van de exploitatiekosten.De gemeente levert een jaarlijkse subsidie om het overige deel van de exploitatielasten van de sportstichting te compenseren.