• De hoofdrolspelers vlnr: Henk Ubbels (Hellas), René Kip (Zilvermeeuwen) en Jeroen Olthof

    Aangeleverd

Nieuw voetbalbolwerk in Zaanstreek

ZAANDAM De besturen van voetbalverenigingen Zilvermeeuwen en Hellas Sport Combinatie Zaandam hebben, na enkele oriënterende gesprekken tussen beide besturen, besloten om de mogelijkheden van een fusie tussen beide voetbalverenigingen te onderzoeken. Met een mogelijke fusie is de verwachting dat de ambities van beide verenigingen beter tot zijn recht kunnen komen. 

De weg naar dit besluit is een lange geweest. In een eerder stadium waren er al verkennende gesprekken tussen Zilvermeeuwen, Hellas Sport Combinatie Zaandam én Zaanlandia. Er werd zelfs al een intentieverklaring opgesteld, maar op het laatste moment bleken niet alle ogen op Kwatta gericht. Daarmee leek een fusie definitief van de baan. De gemeente Zaanstad, specifiek verantwoordelijk sportwethouder Jeroen Olthof, betreurde dit in hoe mate. Hij kon zijn vader Hans, op dat moment preses van de Meeuwen, niet mee krijgen.

Doel van de mogelijke fusieclub is om met ingang van seizoen 2018-2019 de roemrijke historie van beide clubs te doen laten herleven. Gestreefd wordt naar een vereniging, waarbij gezelligheid, clubgevoel en prestatie hand in hand gaan. De beoogde speellocatie van de nieuwe vereniging is het Sportpak Hoornseveld. Daar ook spelen de voetbalclubs PSZ en Rood Wit Zaanstad alsook de korfballers van ZKV. 

Jeroen Olthof, wethouder Sport van de gemeente Zaanstad, is op woensdag 22 november formeel geïnformeerd over deze intentie. Op de algemene ledenvergadering van 11 december  zullen de besturen van beide verenigingen een uitgebreide toelichting geven over het voornemen. De leden zullen dan worden verzocht om instemming te verlenen om de mogelijkheden van een fusie nader te onderzoeken. Dit onderzoek zou dan moeten resulteren in een fusievoorstel. 

Over de nadere invulling en gebruik van de Zaandammer sportparken zal nog nader overleg volgen.