Eerste symbolische paal Lycurgus de grond in

ASSENDELFT De omstandigheden op sportpark De Omzoom waren vrijdagmiddag verre van aangenaam. Desondanks was er grote belangstelling voor het slaan van de eerste paal van de beoogde sporthal van atletiekvereniging Lycurgus. De heiploeg, bestaande uit alle geledingen van de club, deed haar werk met enthousiasme.

Het moet wederom een mijlpaal in de reeds omvangrijke historie van de atletiekvereniging worden. Met de realisatie van de sporthal zijn de leden al in een eerder stadium akkoord gegaan.  Deze indoorhal komt naast het nieuwe clubgebouw en biedt de atleten in de komende jaren veel mogelijkheden.

Voor deze hal moet de club zelf de financiële middelen opbrengen en dat doet zij op verschillende manieren. Allereerst met eigen geld van Lycurgus dat de afgelopen jaren is gespaard. Ook middels giften vanuit verschillende fondsen waar Lycurgus aanvragen voor heeft gedaan. Er zijn leningen beschikbaar gesteld door een aantal goedgezinde particulieren en een obligatielening die onder de leden is uitgeschreven. Bij dat laatste is enige twijfel ontstaan. Het zou nl. kunnen zijn dat de vereniging een significante goedkopere manier van financiering rond kan krijgen. 'Daarbij zal de obligatielening wellicht deels niet nodig zijn' zo werd meegedeeld tijdens de laatste gehouden ledenvergadering waar over de begroting van 2018 besloten moest worden.

Vanzelfsprekend veel opgewekte gezichten en woorden bij het slaan van die symbolische eerste paal. Op de achtergrond speelt nog altijd de renovatie van de atletiekbaan. Het bestuur van Lycurgus heeft 28 november een gesprek gevoerd met o.a. de gemeente. Aannemer Antea heeft daarbij een behoorlijke restpuntenlijst gekregen van klachten met foto's. Lycurgus is duidelijk niet tevreden over het tot nu geleverde werk. Aansluitend is een  afspraak gemaakt met gemeente over de opgebouwde claim (derving inkomsten).

De opening van de hal staat gepland voor de zomer van 2018. In hoeverre dat realiteit gaat worden is nu nog moeilijk in te schatten.