• Trouw

Zincafé Kogerkerk met Stevo Akkerman

KOOG AAN DE ZAAN Het Zincafé Kogerkerk is een Zaans forum voor opinie en gesprek over vraagstukken op het terrein van zingeving, maatschappij en cultuur. Met dit café wil de Kogerkerkgemeente gelegenheid scheppen om in informele sfeer hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Vrijdag 8 maart is Stevo Akkerman te gast.

Akkerman is columnist van het dagblad Trouw en schreef onder meer het boek. Het klopt wel, maar het deugt niet ', met als ondertitel: 'De maatschappelijke moraal in het nauw'.

Onze samenleving zit vol prikkels die ertoe leiden dat de persoonlijke moraal van medewerkers ondergeschikt dreigt te worden gemaakt aan de doelen van het bedrijf of de organisatie. Zijn politici en leiders van bedrijven wel geïnteresseerd in een rechtvaardige samenleving of schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit angst voor moralisme?

Stevo Akkerman sprak voor dit boek met kopstukken en dissidenten uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de gezondheidszorg. Vanzelfsprekend gaat Stevo Akkerman na zijn inleiding in gesprek met de aanwezigen.

Gastheer is Jaap van Kampen. Het café heeft plaats in de Kogerkerk, Kerkstraat 14 (hoek Raadhuisstraat/Verzetstraat) 1541 HA Koog aan de Zaan. Aanvang 20.00 uur, om 19.30 uur is de kerk open.
De toegang is vrij en na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.