• ANP FOTO

Zaanstad wil meer geld voor bijstand

ZAANSTAD Gemeenten krijgen van het Rijk geld voor het uitkeren van bijstand aan inwoners. Dit gebeurt op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. In de praktijk blijkt dat dit budget voor veel gemeenten te laag is. Zo'n 79% van de gemeenten heeft een tekort. Ook Zaanstad heeft een tekort, in 2017 is dat 5,4 miljoen euro.

Gemeenten kunnen dan een aanvraag bij het Rijk doen voor een zogeheten 'vangnetuitkering'. Bij toekenning wordt het tekort dan teruggebracht, in het geval van Zaanstad met 1 miljoen euro. Voorwaarde voor toekenning is dat er een analyse moet worden gemaakt van de oorzaken en dat er maatregelen moeten worden genomen om de tekorten terug te dringen. Het college van Zaanstad werkt daar al hard aan. De gemeente investeert bijvoorbeeld in het begeleiden van mensen die moeilijk aan het werk komen. Daarom stelt het college aan de raad voor de aanvraag bij het Rijk in te dienen.

Gemeente Zaanstad kiest voor een actieve en persoonlijke benadering van mensen met een bijstandsuitkering. Sinds januari sprak de gemeente 400 bijstandsgerechtigden. In dit gesprek gaat het over mogelijkheden om aan het werk te gaan. Ook checkt de gemeente of de uitkering nog past bij de persoonlijke situatie. Met deze aanpak - 'Op weg naar werk of meedoen' - wil de gemeente het aantal uitkeringen terugbrengen. Dit levert geld op dat nodig is om het tekort terug te dringen. Want het geld dat het Rijk beschikbaar stelt, is onvoldoende om de uitkeringen te betalen. Voor deze aanpak heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld, de komende twee jaar spreekt de gemeente alle bijstandsgerechtigden.

Drie procent van de 400 benaderde kandidaten is naar aanleiding van deze aanpak aan het werk gegaan. Van 4 procent van de benaderde kandidaten bleek na onderzoek dat de uitkering niet rechtmatig is. Dat betekent dat mensen een te hoge uitkering ontvingen, of dat zij geen recht (meer) hebben op een uitkering. Deze uitkeringen zijn daarom beëindigd of aangepast. Alle bijstandsgerechtigden worden de komende 2 jaar uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst bij participatiebedrijf Werkom, doorverwezen naar het Sociaal Wijkteam of begeleid door een casemanager. Als werken niet direct een optie is, zoekt de gemeente samen met de inwoner en het Sociaal Wijkteam naar andere mogelijkheden zoals leerwerktraject, cursus of vrijwilligerswerk. Door meer controles wil de gemeente ook bereiken dat de uitkeringen beschikbaar blijven voor de mensen die het echt nodig hebben.