• Het warmtenet.

    Jack Tillmans

Zaans warmtenet: duurzamer

ZAANSTAD Als het aan het college van Zaanstad ligt, wordt de gemeente gedeeltelijk eigenaar van het nog op te richten Warmtenetwerk Zaanstad BV. Het bedrijf wordt verantwoordelijk voor de infrastructuur die zo'n 2.200 Zaanse huizen zal gaan voorzien van duurzame en betaalbare warmte. Voor een bedrag van €4,25 miljoen wordt Zaanstad voor 44% eigenaar van het bedrijf. Naast Zaanstad zijn Alliander DGO en de Provincie Noord Holland, via het Participatiefonds Duurzame Energie Noord Holland (PDENH), deelnemer. ENGIE is in het begin de warmteleverancier en de al vergunde biomassacentrale van Bio Forte is de bron van de warmte. De gemeenteraad bespreekt begin maart het voorstel van het college.

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om klimaatneutraal en niet meer afhankelijk van aardgas te zijn. Bijna alle bebouwing in Zaanstad wordt op dit moment met aardgas verwarmd. Het grootste deel van de huidige CO2-uitstoot in Zaanstad komt vrij bij het verwarmen van deze woningen en bedrijfspanden. Om de uitstoot van CO2 te verminderen zet de gemeente Zaanstad in op duurzame(re) manieren van verwarmen.

Het Zaanse warmtenet garandeert de toekomstige klant een concurrerend tarief. Huurders en eigenaren in de bestaande bouw krijgen een korting op hun energierekening. Voor de nieuwbouw geldt dat niet geïnvesteerd hoeft te worden in duurdere all-electric systemen waardoor gebruikers uiteindelijk goedkoper uit zijn. Het doel is dus niet alleen een duurzame energiebron voor de klant/inwoners en daarmee onafhankelijk worden van aardgas, maar ook een financieel aantrekkelijke prijs.

Aan het Zaanse warmtenet worden in deze eerste fase ongeveer 2.200 woningen en enkele utiliteitsgebouwen aangesloten. Het gaat daarbij om bestaande gebouwen en nieuwbouw. Omdat de nieuwbouwplannen al ver gevorderd zijn hebben de ontwikkelaars aangedrongen op besluitvorming op korte termijn. Door het warmtenet hebben deze nieuwbouwwoningen lagere bouwkosten. Tegelijkertijd heeft het warmtenet deze nieuwbouw nodig om financieel haalbaar te worden. Ook voor de biomassacentrale, de bron van de warmte, is een urgentie: de subsidieafspraken met het Rijk die op 1 april verlopen.

Met een warmtenet worden gebouwen (bestaande- of nieuwbouw) via warm water van warmte voorzien via een netwerk van waterleidingen. Warmtenetwerk Zaanstad BV is verantwoordelijk voor het realiseren van de benodigde infrastructuur (buizen) en ENGIE is in het begin de enige warmteleverancier. Aangezien het een open net is, kunnen later ook andere aanbieders en warmtebronnen toetreden. Het warme water wordt in deze opstart opgewekt door de al vergunde biomassacentrale van Bio Forte die gebruik maakt van Nederlandse biomassa. Door gebruik te maken van biomassa wordt een forse CO2-reductie gerealiseerd.

Voordat daadwerkelijk begonnen kan worden met het warmtenet is allereerst positieve besluitvorming in de Zaanse gemeenteraad nodig.