• Arnold Sol heeft zojuist het eerste exemplaar overhandigd aan Marie Kleij

Westzaner historie beschreven

Eerste exemplaar voor 'Kleijdoiffie' Marie Kleij

WESTZAAN In De Kazerne in Westzaan had zaterdag 21 oktober j.l. de boekpresentatie plaats van het boek 'Uit de historie van Westzaan', geschreven door Westzaner Arnold Sol.

Tijdens de gezellige bijeenkomst reikte Sol het eerste exemplaar uit aan de Westzaanse Marie Kleij, die het redigeerwerk van het boek belangeloos voor haar rekening nam. Kleij heeft jarenlang als raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad van Zaanstad gezeten, was voorzitster van de Westzaanse Gemeenschap en heeft talloze functies gehad in allerlei vrijwilligerswerk.

Verder is ze een voorvechtster voor het behoud van de Zaanse streektaal, was initiatiefneemster van het 'Groot Zaans Dictee' en heeft jarenlang een column in de krant geschreven onder het pseudoniem 'Kleijdoiffie'.

NIEUWE ONTDEKKINGEN Arnold Sol laat ruim 200 foto's zien van Westzaan, waarvan er veel nooit gepubliceerd zijn. Daarnaast schrijft hij uitgebreide verhalen uit de geschiedenis van Westzaan met veel nieuwe ontdekte feiten. Arnold Sol schreef als vijftienjarige zijn eerste boek 'Westzaan in oude ansichten' dat precies veertig jaar geleden, in 1977, verscheen. Er kwamen meer boeken van zijn hand en ook werkte hij mee aan diverse boeken over de Zaanstreek. Een aantal jaar geleden verscheen zijn laatste boek 'Zaanse molens in heden verleden', dat nog beperkt in de boekhandels verkrijgbaar is. Twintig jaar lang was Sol bestuurslid van de Historische Vereniging Westzaan en ook al ruim twintig jaar betrokken bij Vereniging Zaans Erfgoed.

Het boek is te koop in de Zaanse Bruna boekhandels en Stumpel in Krommenie. In Westzaan bij de Westzaanse Zuivelboerderij Bax, Albers Bloemsierkunst en Bakkerij Verhagen. Het boek kost € 27,95.