• Zo moet het straks uit gaan zien in Neck.

    Gemeente Wormerland

Werkzaamheden Neck Zuid gestart

NECK De start van de werkzaamheden rondom Neck Zuid zijn een feit. Het kan de bewoners van het dorp aan de rand van de Zaanstreek niet ontgaan zijn dat er van alles gebeurd rondom de bouwplek. Metingen zijn al gedaan en vele bomen hebben het veld moeten ruimen. Dit alles ten bate van de nieuwe weg die ervoor moet zorgen dat de sportvelden en de nieuwe woningen die hier komen, worden ontsloten vanaf de Oude Provincialeweg.

De uitvoeringswerkzaamheden worden begeleid door Sweco. BPD ontwikkelt en bouwt de woningen. Zij verwacht in het najaar van 2018 te starten met de verkoop van de koopwoningen. In het plan worden ook 19 huurwoningen opgenomen, deze worden tegelijk met de koopwoningen gerealiseerd. De bouw van de woningen kan naar verwachting in het voorjaar van 2019 starten. Naast de 63 woningen die worden gerealiseerd, wordt er ook een geheel nieuw sportcomplex voor DZS, WWSV en Butje'13 aangelegd. De opruimwerkzaamheden vinden plaats om het werkterrein toegankelijk te maken. Naast de bomenkap, worden ook de toekomstige sloten in het gebied al grotendeels aangelegd. Op de plaats van de toekomstige ontsluitingsweg en woonstraten wordt in een periode van 3 à 4 maanden een zandpakket aangebracht. Dit zorgt voor extra druk op de ondergrond, waardoor de gronden sneller gereed zijn voor de bestrating. Tijdens de aanleg van de ontsluitingsweg kunnen weggebruikers in de bocht op de Oude Provincialeweg hinder ondervinden. Na de zettingsperiode worden in het najaar van 2018 de riolering en de bouwwegen aangelegd.

Kijk voor meer informatie op www.wormerland.nl