'We gaan hertellen!'

ZAANSTAD Het feit dat de PvdD Zaanstad één stem tekort kwam om een restzetel toegewezen te krijgen was voor de Partij voor de Dieren reden om het zekere voor het onzekere te nemen. Judith Raa, PvdD-lijsttrekker, heeft aangedrongen om in Zaanstad de stemmen uit alle bureaus in de gemeente te laten hertellen.

Vanavond heeft de gemeenteraad van Zaanstad zich over het verzoek van Raa gebogen. De PvdD maakte tot nu toe nog geen deel uit van het orgaan. De lijsttrekker had het volste vertrouwen in een positief besluit: 'Dat zijn we verplicht aan de kiezer. Een hertelling van slechts de stemmen op Rosa en de PvdD zal in dit geval niet volstaan'.

Na kort overleg was er witte rook. 'In Zaanstad worden de stemmen opnieuw geteld. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten' zo laat een woordvoerder weten. Als de Partij voor de Dieren, die éen stem tekort kwam voor een tweede zetel in de raad, het treft zal de eventuele tweede zetel van de PvdD ten koste gaan van Rosa. Deze oppositiepartij kreeg in de uitslag van vorige week vier zetels.

Volgens Judit Raa van de Partij voor de Dieren was er naast het geringe verschil meer aanleiding om een complete hertelling te vragen. 'In de officiële verkiezingsuitslag staat dat er bij sommige stembureaus vijftien stembiljetten meer zijn geteld dan er oproepkaarten zijn ingenomen. In andere bureaus was het andersom: negentien stembiljetten minder dan oproepkaarten. In totaal zijn dat 34 afwijkingen, waarvan voor een gering aantal een verklaring is. Drie keer heeft een kiezer zijn stembiljet niet ingeleverd en drie keer is een stembiljet te veel uitgereikt. Zes keer deed zich een andere situatie voor die wel opgemerkt is. Maar zeventien keer, staat in het proces-verbaal, was er geen verklaring voor het verschil.'

Woensdag zullen de 62.556 uitgebrachte stemmen worden gecontroleerd. In het Inntel Hotel zullen 60 opgeroepen tellers onder toezicht van burgemeester Hamming vanaf 8 uur de stemmen opnieuw gaan tellen. Deze klus zal naar verwachting rond 16.00 uur kunnen zijn afgerond

In de avonduren wacht de politici weer een andere klus. Het afscheid van de nog zittende raad zal 28 maart om 19:30 uur beginnen. De installatie van de nieuwe raad heeft donderdag 29 om 19.30 uur plaats.