[VIDEO] Bewoners 't Kalf in Zaandam in actie voor behoud bomen

ZAANDAM In de Zaanse wijk 't Kalf moeten 272 bomen worden gekapt, stelt de gemeente Zaanstad. De riolering in de wijk, gebouwd in de jaren zeventig , is dringend aan vervanging toe. En die werkzaamheden kunnen volgens de gemeente alleen worden uitgevoerd als de bomen worden geruimd. Bewoners zijn het daar niet mee eens en stapten naar de rechter in Haarlem om de kap te voorkomen. NH maakte een reportage.

Volgens Zaanstad zal het groen dat moet wijken voor de aanleg van het riool worden gecompenseerd. "We plaatsen alles terug", zegt een ambtenaar in de rechtzaal. Maar dat is volgens de bewoners een wassen neus, omdat het boompjes zijn die pas na tientallen jaren net zo groot zijn als de huidige.

Monique Zonneveld van Facebookgroep Groen Zaans laat een monumentale Vleugelnootboom zien, midden op het Bergumermeer. Ze vraagt zich hardop af waarom deze boom weg moet, want er loopt niet eens riolering onder. En volgens Jolanda Hogendoorn, ook van Groen Zaans, is het een patroon in Zaanstad om bij herinrichtingen al het groen - zowel bomen als struiken - te kappen. "Natuurlijk is het riool belangrijk, maar dat kun je ook aanpakken en tegelijkertijd zoveel mogelijk bomen behouden." De uitpraak van de rechter is over twee weken.