Vernieuwen Nota Gezondheidsbeleid

ZAANSTAD De huidige Nota Gezondheidsbeleid van de gemeente Zaanstad moet worden vernieuwd.

De GGD Gezondheidsmonitor met het bijbehorende advies vormen het vertrekpunt voor het opstellen van de nieuwe nota, omdat het belangrijk is om beleid te baseren op actuele gezondheidscijfers. Nieuwe actuele cijfers zijn nog niet beschikbaar, waardoor het vernieuwen van de Nota Gezondheidsbeleid is vertraagd. 

Zodra de resultaten van de GGD gezondheidsmonitors beschikbaar zijn, worden deze ter informatie toegezonden aan de raad. Ook worden deze resultaten door GGD Zaanstreek-Waterland gepresenteerd aan de raad in een 3D-Carre begin 2018.

Deze resultaten worden vervolgens gebruikt om input op te halen voor het gezondheidsbeleid bij professionals in de wijk en bij inwoners. De opgehaalde input wordt verwerkt tot een vernieuwde integrale nota gezondheidsbeleid, die in de eerste helft van 2018 ter besluitvorming zal worden aangeboden.