• Gemeente Wormerland

Uitbreiding Neck zichtbaar

NECK De voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van de sportvelden en de nieuwe woningen in Neck-Zuid zijn in volle gang. Onlangs brachten wethouder Kees van Waaijen, ontwikkelingsmanager Martijn Hemmer van BPD Ontwikkeling en Jeroen Muijsers van Sweco een bezoek aan het bouwterrein in Neck-Zuid.

Met op de achtergrond de ophoging van de aan te leggen nieuwe ontsluitingsweg naar Neck-Zuid worden de eerste contouren voor de nieuwe woonwijk zichtbaar. De afgelopen weken is een zandpakket aangebracht op de plaats waar de toekomstige ontsluitingsweg en woonstraten komen.

Verantwoordelijk wethouder Kees van Waaijen is verheugd dat binnen een paar weken zichtbaar is waar de nieuwe sportvelden en woningbouw worden gerealiseerd: 'Voor de kern Neck is van essentieel belang dat de 63 woningen er snel komen. De komende maanden worden de besprekingen met de sportverenigingen naar verwachting afgerond en kunnen ook de verenigingen zelf hun definitieve voorbereidingen gaan treffen.'

Jeroen Muijsers van Sweco geeft aan dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Het koude weer heeft in dit geval positief bijgedragen aan de snelheid van werken. 'Het zand is over een relatief harde ondergrond vervoerd wat de voortgang bespoedigde.'

'Na jarenlang aan de tekentafel met elkaar gesproken te hebben over de ontwikkeling, is dit weer een stap om tot definitieve invulling van dit gebied te komen', vervolgt Martijn Hemmer van BPD. Samen met projectleider Ward Hilboezen heeft hij afgelopen jaren de stappen doorlopen om uiteindelijk tot een onherroepelijk bestemmingsplan te komen die deze eerste werkzaamheden mogelijk maakt.

De uitwerking van de beoogde woningbouw is in volle gang. Just Architects werkt samen met RRog Stedenbouw en Landschap aan ontwerpen die passen binnen de contouren van de planvorming. Wanneer deze ontwerpen de goedkeuring hebben van welstand worden deze naar verwachting in het tweede kwartaal bekend gemaakt. Dan stelt BPD Ontwikkeling haar projectwebsite open, waar belangstellenden terecht kunnen voor informatie over de woningen en de start van de verkoop.

Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Wormerland, www.wormerland.nl en zoek op Neck-Zuid. Wie vragen heeft voor BPD Ontwikkeling kan contact opnemen met mevrouw N. Hooijer bereikbaar op tel. 06 18 94 65 90.