Symposium over financiële uitbuiting en mishandeling ouderen

ZAANDAM Verspreid door het land zijn er al meerdere initiatieven tegen financiële uitbuiting en mishandelingen van ouderen. Van overheidswege is daar de afgelopen jaren via mediacampagnes ook veel aandacht voor gevraagd. Ook in de Zaanstreek is er een belangrijk initiatief.

Op meer lokaal en regionaal niveau beginnen zich nu ook allianties te vormen die opkomen tegen dit probleem. Deelnemers aan deze allianties zijn lokale professionals die ieder op hun eigen manier te maken hebben of kunnen hebben met financieel misbruik van ouderen. Het herkennen hiervan is nog niet zo eenvoudig en vaak is het voor een zelfstandige professional vervolgens ook lastig om een goede spreekbuis te vinden om zijn bevindingen te toetsen. Door op lokaal niveau samen te werken, ontstaat er een netwerk waarbinnen vermoedens en ervaringen gedeeld kunnen worden, maar zeker ook hulp ingeschakeld kan worden.

Sinds enkele maanden zijn er in de Zaanstreek een aantal professionals druk bezig met het opstarten van een lokale alliantie tegen de financiële uitbuiting van ouderen. Deelnemers aan deze alliantie zijn onder meer de lokale Rabobank, Evean, Veilig Thuis, bewindvoerders, notarissen, ouderenbelangenbehartigers en mantelzorgers.

Donderdag 13 september zal tussen 13:30 uur en 17:00 uur in het gebouw van de Stichting Hervormd Centrum Pennemes (Pennemes 7) een symposium worden gehouden voor professionele belangstellenden. Dit symposium is ook de officiële kick-off van de Zaans/Waterlandse alliantie. Tijdens het symposium zullen verschillende sprekers aan het woord komen, maar is ook ruimte voor het stellen vragen aan een panel van deskundigen. Dit symposium is ook de officiële aftrap van deze lokale alliantie.