• www.pixabay.com

Subsidies voor culturele evenementen 2019

ZAANSTAD maakt in 2019 met een subsidie 13 bijzondere evenementen mede mogelijk. IFIKZ (Festival Industriecultuur Zaanstreek), Zaans Filmfestival, BouleVaart, Fashion Challenge, Pinksterzaan, Optimist on Tour, Haltpop, Zaanse Uitmarkt, Monet Art Festival en het nieuwe evenement en Jazz in de Winkel ontvangen een eenmalige subsidie. Slag om de Zaan, de kinderboekenmarkt en Hembrug Happening kregen al een meerjarige subsidie. Voor 2019 is in totaal een bedrag van € 316.303 beschikbaar als bijdrage aan deze evenementen. Met deze evenementen worden naar verwachting zo'n 100.000 mensen bereikt.

'Mooie evenementen maken Zaanstad aantrekkelijk, voor onze inwoners en bezoekers', zegt wethouder cultuur Sanna Munnikendam. 'De evenementen die we nu subsidiëren zorgen voor een bruisend geheel. Het is een mooie mix, goed verspreid over de stad, waarbij de Zaanstreek en Zaankanters steeds centraal staan. De evenementen die hun meerwaarde al hebben bewezen en opnieuw subsidie ontvangen kunnen verder werken aan continuïteit en professionalisering. Tegelijkertijd krijgt ook weer een nieuw initiatief een kans. Het aanbod is aantrekkelijk voor onze eigen inwoners en heeft tegelijk een uitstraling tot buiten de Zaanstreek'.

Naast de drie meerjarige evenementen voor de periode 2018 - 2020 zijn er dit jaar 14 aanvragen ingediend. Deze zijn door het adviespanel evenementen aan de hand van criteria en een puntensysteem, die door de raad zijn vastgesteld, beoordeeld. Zij keken onder andere naar het publieksbereik, de professionaliteit, originaliteit en binding met de Zaan of één van de vier Zaanse hotspots (Zaanbocht, Zaanse Schans, Zaandam Centrum en Hembrugterrein). Het adviespanel bestaat uit vijf Zaankanters die hun sporen in de cultuur- en evenementenwereld hebben verdiend. Het adviespanel adviseerde het college van B&W om tien eenmalige subsidies toe te kennen. Dit advies heeft het college overgenomen.