• www.pixabay.com

Stichting Leergeld Zaanstad zoekt vrijwillige huisbezoekers

STREEK De stichting zet zich in voor kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Ons doel is om alle Zaanse kinderen mee te laten doen. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Zoals meedoen aan schoolreisjes, een fiets of laptop voor school. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
De Zaanse stichting Leergeld zoekt vrijwilligers. Huisbezoeken zijn de kernactiviteiten van de Leergeld methode. De vrijwillige huisbezoekers spelen dan ook een centrale rol. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt samen met de ouders de hulpbehoefte in kaart gebracht. Ook wordt er gekeken naar de inkomenssituatie. Aan de hand daarvan wordt met de ouders besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande voorzieningen, zoals Meedoen Zaanstad of andere organisaties of fondsen. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen. Wie beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden, zich in kan leven in de doelgroep, kennis heeft van de sociale kaart, of bereid is deze kennis op te doen? Wie zich herkent in het profiel en zich wil inzetten om alle kinderen mee te laten doen? Dan is huisbezoeker misschien iets voor onze lezer. Bel of mail naar, 0622673422 of @leergeldzaanstad.nl of kijk op de website www.leergeld.nl of www.leergeldzaanstad.nl