• Tekst Guus Bauer / FREE Fotografie

Stichting Leergeld voor steuntje in rug van minima

STREEK Leergeld is met honderdvijf lokale stichtingen al in tweehonderdzesenzestig gemeenten actief om kinderen van ouders met een minimuminkomen een steun in de rug te bieden. Meer dan honderdduizend kinderen worden per jaar onder het motto 'Nu meedoen, is straks meetellen' ondersteund.

Niet met geld, maar in natura, zodat het niet in de huishoudpot terechtkomt, maar daadwerkelijk bij het kind. Een fiets, een laptop, het lidmaatschap van een sportclub, een kaartje voor een culturele activiteit, toch meekunnen met het schooluitje.

Vanaf april 2018 is men druk in de weer geweest om ook in Zaanstad een lokale stichting Leergeld op te richten. De initiatiefgroep moest afstemmen met de gemeente, er diende een bestuur gevormd te worden, fondsen geworven en een beleidsplan geschreven, conform de richtlijnen van de landelijke organisatie. En dat alles op vrijwillige basis. Uiteraard was er in de Zaanstreek, een regio bij uitstek met veel cohesie, veel animo om dit lovenswaardige initiatief van de grond te krijgen.

Een kerkgenootschap deed de eerste schenking, de verschillende businessclubs dachten actief mee, de gemeente deed een flinke duit in de zak en bij de daadwerkelijke start van Stichting Leergeld Zaandam op vrijdag 15 februari presenteerde de lokale Rabobank een cheque van tienduizend euro.

Wethouder Jeugdzorg Songül Mutluer: 'Bij de laatste armoedemonitor bleek dat een op de zes kinderen in Zaanstad opgroeit in een minimahuishouden. Met alle gevolgen van dien. Want wanneer je als kind niet goed kunt meedoen, kan dat levenslange gevolgen hebben. De armoedeopgave is voor ons als college, voor mij als wethouder Armoedebeleid, dan ook een belangrijke prioriteit. Met Meedoen Zaanstad zetten we alles op alles om ouders te bereiken zodat hun kinderen letterlijk kunnen meedoen met sport of culturele activiteiten. Het afgelopen jaar hebben we geld overgehouden. Dat komt deels omdat mensen de regelingen die er zijn niet weten te vinden. We moeten dus beter ons best doen om de doelgroep te bereiken. Maar er zijn ook ouders die buiten de boot vallen door een inkomen boven bijstandsniveau, waarbij er toch geen geld is voor participatie van de kinderen. Vaak heb je het dan over werkende armen, of mensen met schulden. Daarom zijn we als gemeente ook zo blij dat ook Zaanstad nu een Stichting Leergeld heeft gekregen. Een springplank waardoor kinderen opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. We zijn als gemeente actief betrokken geweest bij de oprichting en ondersteunen de stichting met een bijdrage, maar het is natuurlijk vooral een organisatie die een toonbeeld is van maatschappelijke betrokkenheid.'

Stichting Leergeld Zaanstad werkt nauw samen met Jeugdfonds Sport en Cultuur en Meedoen Zaanstad. Er zal zeer snel één site worden geopend waar de ouders hun vraag neer kunnen leggen en waar gekeken wordt wie het beste hulp kan bieden. Stichting Leergeld werkt uitsluitend met goed opgeleide vrijwilligers.

Adviseur Paul Janssen van de overkoepelende organisatie: 'Wij komen daadwerkelijk achter de voordeur, kunnen heel gericht hulp bieden. Met als doel kinderen die opgroeien in armoede dezelfde kansen geven als hun leeftijdgenootjes.'