• Een afbeelding van een productieve stad.

    Stichting Babel

Stichting Babel legt uit hoe 'ZaanIJ' Amsterdam en Zaandam kan verbinden

ZAANDAM Stichting Babel houdt woensdag 14 februari vanaf 20.00 uur een informatiebijeenkomst over de verbinding Zaandam-Zuid met Amsterdam-Noord. Deze vindt plaats bij Proeverij de Koekfabriek aan de Westzijde 188. Iedereen is welkom. De entree is gratis.

De gemeenten Amsterdam en Zaanstad stellen een gezamenlijk toekomstplan op voor het gebied ten noorden van de Zaan, het Noordzeekanaal en het IJ. Het toekomstplan richt zich op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes in Amsterdam, de Achtersluispolder in Zaanstad en op de Noorder IJ-plas. In dit plan wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid om op deze bedrijventerreinen woonfuncties, bedrijfsfuncties en voorzieningen te mengen. Ook de omliggende gebieden, zoals Hembrugterrein en Poelenburg, komen in beeld. De provincie Noord-Holland onderschrijft deze ontwikkeling. Maar er ontstaat door dit bestuurlijk enthousiasme wel het belang om zowel de ambities van bestuurders als de beleving op straat verbonden te krijgen. Die bestuurders moeten kunnen uitleggen waarom beide steden langs de noordzijde van het Noordzeekanaal verbinding zoeken. Vervolgens moeten die hogere doelen aannemelijk gemaakt worden voor de inwoners van beide steden, in het bijzonder Zaandam en Amsterdam Noord. Het is namelijk een kostbare en ingrijpende ontwikkeling! Babel wil dus graag op zoek naar de mening van het Zaanse publiek over deze ontwikkeling. Ziet men kansen of bedreigingen? Zou het tekort aan woningen hiermee kunnen worden teruggedrongen, zowel in Zaanstad als in Amsterdam? Moet Amsterdam door deze ontwikkeling meer toegankelijk gemaakt worden voor de Zaankanter om van haar voorzieningen te kunnen profiteren? Zou het voor Zaanstad een aantrekkelijke versterking kunnen zijn als de Achtersluispolder en Poelenburg een voorkant van de stad gaan worden? Allerlei vragen waarop antwoorden gegeven moeten worden. Er zijn diverse sprekers: Arnoud Beens (Gemeente Zaanstad) licht het plan 'ZaanIJ' toe, Bart Vlaanderen (Gemeente Amsterdam) legt uit wat 'Havenstad' moet gaan worden en Frits Palmboom (MAAK.meester Zaanstad) zal de ambities vanuit de nota 'MaakZaanstad' toelichten.