• Komt hier nu het nieuwe Cultuurcluster?

    Marianne Dane

Referendum Cultuurcluster door

ZAANDAM Het leek een bommetje onder de nieuw te vormen coalitie te worden. Afgelopen raadsvergadering, die duurde tot middernacht, is er uitgebreid gesproken over de motie die een streep moest trekken door de plannen voor het nieuw te bouwen Cultuurhuis. Zo ver is het uiteindelijk niet gekomen. De indieners van de motie (POV, DZ, SP, DENK, PVV en PvdD) trokken vlak voor stemming hun motie (voorlopig) terug.

Marianne Dane

Nipte meerderheid In de nieuwe gemeenteraad is een nipte meerderheid (20-19) tegen het nieuw te bouwen Cultuurhuis. Voor de opstellers van de motie reden om de stekker er nu uit te trekken. ROSA, die eerder zelf een motie tegen het Cultuurcluster wilde indienen, gaf nu echter geen steun aan de motie. Fractievoorzitter Pauw: 'Nu inmiddels tot een referendum over het Cultuurcluster is besloten, vinden we het lastig om de stekker eruit te trekken.' ROSA sluit overigens niet uit een soortgelijke motie na het referendum wel te zullen ondersteunen en laat weten dat 'het afblazen van het Cultuurcluster inzet blijft in de collegeonderhandelingen.' Voorbereidingen opgeschort In de motie vragen de opstellers alle voorbereidingen m.b.t. de bouw van het Cultuurhuis te staken. Volgens Burgemeester Jan Hamming is de motie in die zin onnodig, omdat alle voorbereidingen (in afwachting van het referendum) al opgeschort zijn. Geruchten dat het gemeentebestuur een strateeg Cultuurhuis zou aannemen verwees hij naar het land der fabelen. In de motie vragen de indieners verder om een snel diepgaand onderzoek naar alternatieven voor het leegstaande Figaroterrein. Volgens Burgemeester Hamming is dit echter om dezelfde reden niet mogelijk. Lange onzekerheid POV fractievoorzitter Harrie van der laan vindt het erg jammer dat niet nu al gestart wordt met een uitgebreid onderzoek van alternatieven. 'Het referendum is pas op 20 juni, dus er gaat aardig wat tijd overheen. Iedere maand dat er niet gebouwd wordt, kost de gemeente een kwart miljoen euro. Zaanstad heeft poppodium de Kade een aantal jaren terug voor slechts 180.000 euro failliet laten gaan.' De opstellers van de motie maken zich verder zorgen om de culturele instellingen die in het Cultuurcluster moeten gaan deelnemen. Zij verkeren al jaren in onzekerheid en die onzekerheid blijft voorlopig bestaan. DZ Fractievoorzitter Juliëtte Rot: 'Zij lopen hierdoor schade op in hun bedrijfsvoering en zijn nu bezig met een plan B. Zo heeft Fluxus te kampen met ernstig achterstallig onderhoud, het huurcontract van de Bieb loopt binnenkort af.' Te duur De tegenstanders van het nieuw te bouwen Cultuurhuis vinden de kosten te hoog en te onzeker en vrezen dat het ten koste zal gaan van cultuur elders in Zaanstad. SP fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer: 'Locatie Figaro is een van de duurste locaties in de gemeente. Als je daar culturele instellingen gaat huisvesten vraag je om problemen qua exploitatiekosten. De grond is in die zin beter geschikt voor een hotel of congrescentrum. Het woord is nu aan de inwoners van Zaanstad. Op 20 juni mogen alle stemgerechtigden in een raadgevend referendum hun mening geven.