• Pixabay

Pleitbrief voor betaalbare en duurzame woningen

WORMER Huurders voor Huurders en WormerWonen hebben een brief geschreven aan minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de leden van de Tweede Kamer waarin zij een oproep doen om, met name in de Randstad, nieuwe grootschalige bouwlocaties aan te wijzen zodat snel gewenste woningbouw mogelijk wordt en de overspannen markt wordt verlicht.

Huurdersvereniging Huurders voor Huurders in Wormer is bezorgd over de positie van gepensioneerden met een klein pensioen. "Zij profiteren niet van de toegenomen welvaart. Hun inkomen gaat niet of nauwelijks omhoog terwijl de huren wel stijgen." WormerWonen begrijpt deze gevoelens, hoewel de huurverhoging zich bij deze corporatie beperkt tot langjarige inflatie. WormerWonen ziet echter nog een andere groep die in de verdrukking komt: de huishoudens met een inkomen net boven de sociale huurgrenzen. Zij zijn vaak aangewezen op de vrije huursector, want een koopwoning is te duur en een hypotheek financieel onbereikbaar.

Om aandacht te vragen voor deze problematiek hebben Huurders voor Huurders en WormerWonen de brief aan de minister en de Tweede Kamer gestuurd. Bovendien roepen ze op te investeren in goede en betaalbare nieuwbouw voor grote groepen in onze samenleving en te investeren in duurzaamheid voor de toekomst.