• Wethouder Fens gaf de bak persoonlijk af bij mevrouw Klopper in Jisp.

Plasticbakken voor inwoners Wormerland

WORMER Inwoners van Wormerland hebben afgelopen week een plasticbak gekregen of krijgen die deze week. Deze extra bak maakt het afval scheiden nog makkelijker. De verwachting is dat er twee tot drie keer meer plastic wordt ingezameld en het voorkomt dat veel herbruikbare materialen in de restafvalbak verdwijnen.

Zowel de plasticbak als de restafvalbak worden eens per 4 weken geleegd. De bak voor gft (groente-, fruit- en tuinafval) wordt iedere twee weken opgehaald. Alle inwoners zijn per brief geïnformeerd over de wijzigingen rondom het afval inzamelen. Voor bewoners in de hoogbouw is het niet mogelijk om plasticbakken te gebruiken. Op deze locaties worden verzamelcontainers geplaatst waar inwoners hun plastic, blik en drinkpakken in kwijt kunnen. De inzameling met zakken stopt. Het restafval kan voortaan in verzamelcontainers in de wijk worden gedaan.

Gemeente Wormerland vindt het belangrijk om afval te scheiden en grondstoffen her te gebruiken. Om dit te realiseren, heeft de gemeenteraad afgelopen zomer besloten om het afvalinzamelingsysteem te wijzigen en de plasticbakken in te voeren. Afval bestaat uit belangrijke grondstoffen die in de meeste gevallen hergebruikt kunnen worden. Denk aan plastic, papier, gft, metalen, glas, textiel of andere materialen. Zo worden van vier plasticflessen schoonmaakmiddel één nieuwe broodtrommel gemaakt. Blikjes krijgen een nieuw leven als fiets. Van 1 gft-bak kan groen gas worden gemaakt om 21 dagen mee te koken en van wat er overblijft wordt compost gemaakt.

Wethouder Elly Fens: 'Als iedereen thuis alles scheidt dan blijft er nog maar weinig restafval over. Dit is goed voor het milieu en voor de portemonnee.'