• Hooyschuur Architecten

Plan Hoop krijgt vorm

ZAANDIJK De start verkoop van de twee Zaanse nieuwe woningen en de herbouw van het monument Hero de Jager (locatie Lagedijk) zal plaatshebben op zaterdag 17 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. Dit zal gebeuren in LAB-44 op het Hembrugterrein, gelegen aan de Middenweg 44 te Zaandam! Vanaf deze datum is inschrijving voor de individuele woningen mogelijk en zal alle informatie over de inschrijfprocedure, de toewijzing, de technische omschrijving en het concept van de contractstukken digitaal vrijgegeven worden via de website. De inschrijving sluit op maandag 26 maart om 12.00 uur.

De planning voor de realisatie van de woningen is ongewijzigd. Men gaat er vanuit begin mei 2018 te kunnen starten met bouwen. Voor de nieuwbouw van de twee Zaanse woonhuizen staat een bouwtermijn van circa 24 (werk)weken de verwachte oplevering is medio november 2018. De restauratie-herbouw van het monument Hero de Jager zal langer duren, de verwachting is dat in eerste kwartaal van 2019 ook dit pand gereed is voor bewoning. Wederom zal TBP Bouw uit Wormerveer de aannemerswerkzaamheden voor zijn rekening nemen in combinatie met en met de vertrouwde overige partijen, is iedereen er van overtuigd ook van dit project tot een pareltje te maken. Tevens zal TBP Bouw icm Bart Nieuwenhuijs de nieuw/herbouw van het 17e -eeuwse monument "Hero de Jager'' voor zijn rekening gaan nemen.

Op dit moment zijn nog niet alle procedures rond de omgevingsvergunning afgerond. In verband met de te verwachten parkeerdruk en de nog lopende procedures voor de omgevingsvergunning is gekozen voor een andere locatie dan de Lagedijk. 'Wij zijn erg zuinig op de goede relatie met de omwonenden derhalve is de keuze gevallen op LAB-44 in Zaandam. Op het Hembrugterrein is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van het pand en op het grote parkeerterrein bij Taets.'