• De Orkaan

Partij voor de Dieren wil hertelling [UPDATE]

ZAANSTAD Judit Raa, lijsttrekker van de PvdD in Zaanstad, heeft een hertelling aangevraagd van de stemmen van alle stembureaus. Aanleiding is de constatering dat de Partij voor de Dieren één stem tekort komt voor een restzetel. Het verschil van één stem is voldoende grond om een complete hertelling van stemmen aan te vragen.

'Temeer daar de PvdD er tussen de voorlopige en definitieve uitslag nog 61 stemmen bij heeft gekregen uit een eerder niet meegetelde stapel van 90 geldige stemmen', aldus een woordvoerder. Die vervolgt: 'Dat de Partij voor de Dieren zo dicht bij een restzetel zit, die nu in eerste instantie naar partij ROSA is gegaan, werd niet kenbaar gemaakt aan Judit Raa, die het hoofd van het stembureau daar bij de officiële zitting wel expliciet naar gevraagd heeft. Hierdoor was het voor Raa niet mogelijk om nog tijdens de officiële zitting waarop definitieve uitslag bekend werd gemaakt een hertelling aan te vragen.' Judit Raa zelf zegt hierover: 'Ik heb er alle vertrouwen in dat de raad dinsdag goedkeuring zal geven voor een hertelling van de stemmen. Als het maar om één stem gaat, moet de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht worden. Dat zijn we verplicht aan de kiezer.'

LAATSTE NIEUWS

De gemeenteraad van Zaanstad komt dinsdagavond 27 maart in een extra vergadering bijeen om een besluit te nemen over het verzoek van lijsttrekker Judith Raa van de Partij voor de Dieren (PvdD). Zij heeft gevraagd om de uitgebrachte stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. Aanleiding voor het verzoek is dat bij de toedeling van de laatste restzetel er slechts één stem verschil is tussen de PvdD en ROSA. 

De uitslag van de raadsverkiezingen is afgelopen vrijdag definitief vastgesteld in een openbare zitting van het Centraal Stembureau. In de processen-verbaal zijn door het Centraal Stembureau geen ernstige onrechtmatigheden gevonden die aanleiding gaven voor een hertelling. Tegen het besluit van het Centraal Stembureau is geen beroep mogelijk. Een verzoek om hertelling aan de zittende gemeenteraad is wel mogelijk.   

Mocht de gemeenteraad morgen besluiten tot een hertelling, dan zal de openbare hertelling woensdag 28 maart plaatsvinden, zodat de installatie van de nieuwe gemeenteraad op donderdag gewoon doorgang kan vinden.