• Het onderwerp van menig discussie

    Westerkoog

Over verbinding, bruggen bouwen en veiligheid

ZAANSTAD Over de verkeersveiligheid bij de busbrug "De Binding" was er 15 januari j.l. een inloopavond. Hiervoor maakte de gemeente een ontwerp met verbeteringen aan de fietspaden en de wegen bij de bewuste brug.

Angelique Starreveld

Om alles te verduidelijken geeft de verantwoordelijke projectleider, Marcel Strating van de gemeente Zaanstad, in een later gesprek uitleg over wat er rondom de busbrug zal gaan plaatshebben.

In het kort betekent dat het aanpassen van de fietspaden op de binding door deze te asfalteren, het fietspad / voetpad aan de oostzijde van De Binding wordt ca één meter verplaatst naar het grasveld, tussen de rijbaan en het fietspad komt er een groenstrook met daarin bomen, de bushaltes worden verbreed, het aanpassen van de kruising Houtveldweg met de Hensbroekstraat, een middenheuvel bij de Betje Wolffstraat zodat fietsers en voetgangers in twee keer kunnen oversteken, op de kruising De Wildeman / De Glazenmaker met De Binding komt een rotonde, ook bij de Binding - Houtveldweg wordt een rotonde aangelegd, op rotondes krijgen fietsers en voetgangers voorrang ten opzichte van het autoverkeer. Dit verduidelijkt en verbetert de voorrang voor fietsers en voetgangers.

Verder zal gebruik worden gemaakt van stil asfalt op in verband met geluidshinder en zal er een wijziging in de snelheid van autoverkeer aan De Wildeman / De Glazenmaker zijde plaatshebben.

Ook heeft het College van Zaanstad plannen om eventueel de busbrug De Binding 24 uur per dag, zeven dagen per week, open te stellen. Om over deze openstelling de juiste beslissingen te nemen, worden enkele buurtbewoners regelmatig uitgenodigd voor informatieavonden, zodat de voors en tegens besproken kunnen worden. Medio 2019 zal gestart worden met de aanleg van de rotondes en het asfalteren van de fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Dit kan te zijner tijd voor enig verkeersongemak leiden, maar uiteindelijk leidt dit hopelijk tot een veilige verbinding.

Voor meer informatie en updates kijken de lezers op www.westerkoog.eu.