• Het doel is zoveel mogelijk Zaanse geluiden op te halen.

    Platform aan de Zaan

Op zoek naar Zaanse geluiden

ZAANSTAD 'Duurzaamheid' staat van maandag 5 tot en met vrijdag 9 februari centraal in een campagne van Platform Aan de Zaan om zoveel mogelijk Zaanse geluiden op te halen. De focus ligt deze week op een gezonde leefomgeving, circulaire economie en een klimaatneutrale stad.

'We verkennen hoe we van het gas af kunnen, wat je kan doen om de stad groen en gezond te houden en hoe we van ons afval lokaal nieuwe producten kunnen maken', aldus Femke Nagel van Platform Aan de Zaan. Rond iedere opgave worden de bewoners van Zaanstad opgeroepen van zich te laten horen.

Op vijf locaties wordt met bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de gemeente een gesprek aangegaan over de duurzame opgaven voor Zaanstad. 'Zaanstad staat voor de grote klus om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn en een circulaire economie te realiseren. We groeien als stad, maar willen wel een gezonde leefomgeving behouden. De uitdaging is hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan', aldus Femke Nagel van Platform Aan de Zaan. Er wordt verkend wat het betekent voor bewoners, wat de grootste kansen en opgaven voor Zaanstad zijn en wat de verschillende partijen van elkaar nodig hebben om de transitie te versnellen.

Zaanse Geluiden is een initiatief van Platform Aan de Zaan, ondersteund door de gemeente Zaanstad. Er worden vier weken georganiseerd in de periode februari – april. Iedere week heeft een eigen thema gebaseerd op belangrijke landelijke trends: Duurzaamheid (5-9 februari), Inclusieve stad (19-23 februari), Verstedelijking (12-16 maart) en Economische ontwikkeling (9-13 april). In deze weken vinden werksessies, lezingen en ontmoetingen in de wijken plaats. Centraal staat wat de belangrijke opgaven zijn op de thema's, waar de urgente uitdagingen zitten en hoe we dit samen aanpakken. Het doel is zoveel mogelijk Zaanse geluiden op te halen en nieuwe vormen van samenwerking te stimuleren.

Ga naar www.zaansegeluiden.nl voor het volledige programma en om je aan te melden voor de gratis activiteiten.