• Google Earth

Onderzoek naar haalbaarheid nieuwe sporthal Wormer

WORMER De gemeente Wormerland onderzoekt of het mogelijk is om een nieuwe sporthal in Wormer te bouwen. Aanleiding voor het onderzoek is de slechte staat van de huidige sporthallen aan de Spatterstraat in Wormer, waardoor hoge onderhoudskosten verwacht worden. Maar ook door het teruglopende ledenaantal bij de tennisverenigingen wordt er actie ondernomen.

Er worden in Wormer diverse locaties onderzocht, waar bestaande sport-, en eventueel ook recreatieve voorzieningen kunnen worden samengevoegd. De nieuwe hal moet ook geschikt zijn voor topsport. Daarnaast bekijken tennisverenigingen of ze samen verder kunnen op een nieuwe locatie.

Eind 2020 is duidelijk of nieuwbouw haalbaar is en welke locatie daarvoor het meest geschikt is. Door op de eventueel vrijkomende locaties woningbouw te realiseren, wil de gemeente de sloop van die locaties en nieuwbouw van een duurzame sporthal bekostigen.

NIEUWE ACCOMMODATIE WENSELIJK Volgens NV Sportfondsen Wormer moet er de komende jaren fors geïnvesteerd worden in onder andere installaties, de vloer en het dak. Jeroen Schalkwijk, wethouder duurzaamheid: ''Mede omdat het complex qua duurzaamheid niet meer voldoet aan de gewenste eisen, is een nieuwe sportaccommodatie wenselijk.'' Met een nieuwe duurzame accommodatie beoogt de gemeente niet alleen een zo laag mogelijk en milieuvriendelijk verbruik van energie en materialen, maar ook dat de accommodatie is afgestemd op de sportbehoeften, de te verwachten groei en bevolkingssamenstelling van Wormerland.

SAMENWERKING Daarnaast wil de gemeente voorkomen dat, door de teruglopende ledenaantallen, tennisverenigingen onbetaalbaar worden. ''Verenigingen zijn belangrijk voor het gemeenschapsgevoel'', aldus Kees van Waaijen, wethouder Sport. ''Enkele tennisverenigingen onderzoeken daarom een eventuele samenwerking qua accommodaties of een fusie. Belangrijk is dat we tennis en andere mooie sporten kunnen blijven aanbieden aan onze inwoners. We vinden het belangrijk dat onze sportverenigingen bij het onderzoek naar een nieuwe sportaccommodatie betrokken worden. Daarom onder meer ook Groen-Geel betrokken.
Door op de vrijkomende locaties woningbouw te realiseren, wil de gemeente de sloop en nieuwbouw van een duurzame sporthal bekostigen.