• De omleidingsroute voor de voetgangers is in het groen aangegeven.

    Gemeente Zaanstad

Omleidingen door werk voor aanleg fly-over fietspad 'De Slinger'

ZAANDAM De gemeente Zaanstad investeert in de openbare ruimte zoals de aanleg van 'De Slinger'. Dit is het fly-over fietspad dat in de toekomst het Stadhuisplein, via de nieuwe spooroverbouwing, verbindt met de Houtveldweg. De werkzaamheden voor de overbouwing zijn inmiddels in volle gang en deze week starten ook de voorbereidende werkzaamheden voor 'De Slinger'. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Maas Holding B.V.
De voorbereidende werkzaamheden omvatten de aanleg van tijdelijke doorsteken en routes op en rond de Houtveldweg. Dit om auto's, fietsers en voetgangers veilig langs het werk te leiden. Als gevolg van deze werkzaamheden zijn de weg en parkeerplaatsen op de Blokschaaf niet beschikbaar. Bewoners zijn hier via een brief over ingelicht door de gemeente.

Vanaf 25 juni is één rijstrook beschikbaar van de Houtveldweg. De snelheid van het autoverkeer op de Houtveldweg wordt ter hoogte van het werk tijdelijk 30 km per uur. Dit om het steunpunt voor de fly-over te maken. Fietsers worden omgeleid via de Ebbehout en de Cypressehout. Voetgangers worden omgeleid via een tijdelijke oversteekplaats over de Houtveldweg die wordt aangelegd nabij het oude Belastingkantoor. Volg het laatste nieuws op www.maakstationsgebied.zaanstad.nl.