• De overhandiging van de Nutsprijs 2018 door de heer H. Pielkenrood aan vertegenwoordigers van de Vermaning Joost van Erp en Joop Knijnenberg.

    Yvonne Klomp

Nutsprijs voor Vermaning

STREEK Tijdens de 227e Jaarvergadering van 't Nut van het Algemeen Zaandam Zuid is de jaarlijkse Nutsprijs van 1.000 euro uitgereikt aan de Stichting De Wormerveerse Vermaning.

Departement Zaanstad Zuid is lid van de landelijke vereniging Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ('de Maatschappij') en maakt deel uit van de organisatiestructuur van de Maatschappij. Departement Zaanstad Zuid is de voortzetting (1979) van de oude Nutsdepartementen Zaandam (1789-1979) en Koog-Zaandijk (1788-1979). Het is het enige overgebleven Nuts-departement in de Zaanstreek.

Door de jaren heen heeft het Departement vele goede doelen gesteund. Haar naam had bij vele fondswervers een bekende klank. In het verlengde hiervan heeft het Departement de Nutsprijs ingesteld die jaarlijks wordt uitgereikt in de vorm van een geldprijs aan een instelling die zich binnen de doelstelling uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Dit jaar is het de Stichting De Vermaning de gelukkige en ontving een bijdrage in de kosten voor aanschaf van een vleugel (piano).

RECTIFICATIE In het gedrukte exemplaar van dit blad staat een geschonken bedrag van 10.000 euro genoemd. Dit berust op een misverstand.