• Het grootste deel van de nieuwe gemeenteraad in beeld

    FBH / BART HOMBURG @N

Nieuw college in zicht?

ZAANSTAD Een en al lof voor het werk van de verkenners Petra Boom en Arjen Gerritsen. In opdracht van verkiezingswinnaar VVD voerden zij drie dagen lang gesprekken met alle politieke partijen om te verkennen in hoeverre men bereid is met elkaar samen te werken in de gemeenteraad en het nieuw te vormen college. Op donderdag 12 april presenteerden zij hun verslag en conclusies aan de gemeenteraadsleden in het Zaanstad Beraad.

Marianne Dane

Betere omgangsvormen Alle partijen kregen in strikt vertrouwelijke gesprekken dezelfde vragen voorgeschoteld. Daarbij is gepolst wat zij als de grootste maatschappelijke opgaven zien en in hoeverre men bereid is tot samenwerking met andere partijen. Opvallend is dat de verkenners signaleerden dat veel partijen vinden dat men in de gemeenteraad aardiger met elkaar moet omgaan. Ook zijn er irritaties geconstateerd tussen de raadsleden en de gemeenteorganisatie. De verkenners wijzen er in het Zaanstad Beraad op "dat het belangrijk is dat raadsleden hier het College op aanspreken en niet de ambtenaren."

Uitsluiting Alle partijen willen in de gemeenteraad constructief met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld bij moties of amendementen. Dit geldt niet voor samenwerking in een college. De partijen PVV en DENK bijvoorbeeld willen niet met elkaar in een bestuur. Komt bij dat het merendeel van de andere partijen vindt dat de nieuwkomers PVV, DENK en de Partij voor de Dieren eerst raadservaring moeten opdoen voor ze bestuursverantwoordelijkheid nemen. De meeste partijen hebben ook hun reserves m.b.t. Democratisch Zaanstad en de SP. Beide partijen hebben zetelverlies, hebben veranderingen in de fractie gehad en "zouden minder tot compromis bereid" zijn. De ChristenUnie wordt door de meeste partijen geroemd, maar is te klein en heeft bovendien een zetel verloren.

Brede coalitie De gemeenteraad (39 leden) telt nu 13 partijen en er zijn minstens 5 partijen nodig om een meerderheidscollege te vormen. De meeste partijen willen een ruim meerderheidscollege (dus liever niet 20-19). Dit lijkt een onmogelijke opgave, maar de verkenners zien wel mogelijkheden. Vijf partijen moeten volgens hen zondermeer een coalitie kunnen vormen: winnaar VVD en de huidige coalitiepartners PvdA, D66 en CDA, aangevuld met GroenLinks (samen 18 zetels). Om een meerderheidscollege te kunnen vormen volgen er opnieuw gesprekken met ROSA en de POV. Bij deelname van die twee in het dagelijks bestuur zijn wel twijfels. Bij de POV is aarzeling vanwege de stijl van communiceren (te grote mond). En is ROSA wel bereid om compromissen te sluiten? Uit de vervolggesprekken moet blijken of een coalitie inderdaad op handen is. Nu zal de nadruk echt op de inhoud gaan liggen.