• Aart van Dijk en Grietje van Dijk-Strijkert hebben veel navolging gekregen.

    Adri van Poelgeest

Neven en nichten Van Dijk

STREEK In het voorjaar van 1939 verhuisden Aart van Dijk en Grietje van Dijk-Strijkert met hun zeven kinderen vanuit 't Harde op de Veluwe naar Zaandijk. Ze kwamen te wonen op het Eerste Ezelspad 13, een zeer vroeg 18e eeuws houten huis. Het huisje is begin 1967 afgebroken en weer opgebouwd aan de Zaanse Schans. Het werd in 1968 opgeleverd en staat aan het Zonnewijzerspad nummer 5.


De reden van de verhuizing lag in het feit dat er op de Veluwe en omgeving geen werk te vinden was en vader Van Dijk al vele jaren als landarbeider bij boerenbedrijven in Noord-Holland werkte. Hij was gemiddeld zo'n zes tot zeven maanden van huis.
Op Zaandijk werden nog zeven kinderen geboren. De jongste is kort na de geboorte overleden en 13 kinderen hebben op het Ezelspad gewoond. Dertien op nummer 13.


Er was geen douche en er was geen wc. Buiten stond een houten wc met twee tonnetjes. Daar bleef je, vooral in de winter, niet lang op zitten. Op zaterdagmiddag werden in de bijkeuken in twee grote teilen de kleine kinderen gewassen door
moeder en de oudste twee zussen. Werd je te groot, dan mocht je naar het badhuis van ome Nico Molenaar. We kregen op zaterdagmiddag ook schoon ondergoed aan en zo kon je op zondagmorgen schoon naar de kerk gaan.


In de voorkamer, de zogenaamde mooie kamer, waren twee bedsteden. Vader en moeder in de voorste en twee tot soms drie kleine kinderen in de achterste. De grote kinderen sliepen op zolder. De jongens aan de kant van het Ezelspad en de meiden aan de kant van het Gorterspad.


De kinderen trouwden en kregen 37 (klein)kinderen, de neven en nichten. En die hebben ook weer kinderen. En sommige van die achterkleinkinderen ook weer.

De neven en nichten komen regelmatig bij elkaar. Hebben zelfs een Vandijken verjaardagskalender gemaakt. Omdat de familie blijft groeien, komt er binnenkort weer een nieuwe kalender uit. Vader en moeder van Dijk hebben een hechte
familieband gesmeed!