• Michel Schermer

Nader onderzoek noodzakelijk

WORMERVEER De deels ingestorte parkeergarage aan Plein 13 in Wormerveer en de aangrenzende Dekamarkt blijven voorlopig nog dicht. Er is aanvullend onderzoek nodig naar de veiligheid van de constructie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de eigenaar van het complex. De afgelopen weken zijn in de parkeergarage herstelwerkzaamheden uitgevoerd door constructieve verbindingen te verstevigen. Er zijn echter nog een aantal vragen naar de stevigheid van de stalen liggers zelf. Die vragen moeten nu eerst beantwoord worden om te kunnen bepalen of extra maatregelen nodig zijn voor het complex kan worden vrijgegeven. Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en het laten doen van het onderzoek is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gemeente controleert de resultaten en bepaalt uiteindelijk of parkeergarage en supermarkt kunnen worden vrij gegeven. De veiligheid gaat daarbij boven alles.