• Cultuurhuis: binnenstebuiten gekeerde Zaanse huiskamer?

    MVRDV architecten

Motie tegen Cultuurcluster

ZAANSTAD Geen onderwerp dat de politieke gemoederen zo bezighoudt als het Cultuurcluster. Moet de gemeente Zaanstad nu wel of niet een pretentieus Cultuurhuis bouwen op de lege plek tegenover het Stadhuis? Tegenstanders van het Cultuurhuis vinden de kosten te hoog en vrezen dat de clustering van cultuur in één gebouw ten koste gaat van cultuur elders in Zaanstad.

Door: Marianne Dane

MOTIE OF REFERENDUM?

Sinds het aantreden van de nieuwe gemeenteraad vormen de tegenstanders van het Cultuurcluster een nipte meerderheid (20-19). De nieuwe gemeenteraad stemde dan ook unaniem voor het houden van een referendum over het Cultuurhuis. Het raadgevend referendum staat gepland voor 20 juni. Als het aan de POV en DZ ligt gaan we hier echter niet op wachten. De partijen dienen op 17 mei een motie in om het Cultuurcluster helemaal af te blazen, met steun van de PVV, SP, PvdD en DENK.

Jan de Bruin (initiatiefnemer van het referendum) vindt het prima als het referendum wordt afgeblazen, ook al zijn de voorbereidingen in volle gang. De Bruin: "De uitkomst van het referendum is onzeker. Het is pas rechtsgeldig als 30% van de kiesgerechtigden tegen het Cultuurhuis stemt. Het is bovendien een raadgevend referendum, dus het college kan het advies naast zich neerleggen."

SLEUTELROL ROSA

De Bruin – lid van ROSA – gaat ervan uit dat zijn partij voor de motie stemt. ROSA fractievoorzitter Ruud Pauw laat de krant echter een ander geluid horen. Pauw: "Dit hangt af van de tekst van de nieuwe motie. Die heb ik nog niet gezien. Er zitten diverse juridische haken en ogen aan de kwestie." De motie brengt Pauw in een lastig parket. ROSA heeft altijd aangegeven tegenstander van het Cultuurcluster te zijn, maar doet nu mee in de coalitieonderhandelingen met de VVD, CDA, D66, PvdA en de ChristenUnie. Die partijen zijn voor het Cultuurcluster. Pauw vindt het bovendien merkwaardig dat de POV nu in ene een motie indient, terwijl ze in april ROSA daarin niet steunden. "Toen wilden ze zeker nog graag in het college deelnemen."

Waarom is de POV nu wel voor een motie tegen het Cultuurcluster? Fractievoorzitter Harrie van der Laan: "We vonden het toen nog te vroeg voor een motie. We hadden net als gemeenteraad unaniem besloten een referendum te houden. Dan kom je als gemeenteraad niet geloofwaardig over. Nu ligt dat anders. Het houden van het referendum kost veel geld, terwijl onzeker is of het referendum überhaupt wel kan doorgaan. Op 15 mei beslist de Eerste Kamer namelijk over de afschaffing van het referendum."

VOLOP ONDUIDELIJKHEID

Of afschaffing van het referendum ook inhoudt dat het reeds geplande referendum niet door kan gaan is onduidelijk. De diverse partijen en gemeentewoordvoerders zijn het hierover niet eens (weten het zelf niet). Ook is er volop onduidelijkheid over de kosten van het wel of niet laten doorgaan van het Cultuurhuis. De kosten staan geraamd op 50 miljoen, maar lopen steeds weer op. En wat zijn de kosten van het niet doorgaan? Krijgt Zaanstad dan wederom een (miljoenen)boete wegens contractbreuk met de NS?

Niemand kan het zeggen, omdat het contract met de NS geheim is. Jan de Bruin – die zich beroept op de Wet Openbaarheid Bestuur - strijdt al tijden juridisch voor openheid van zaken. Wat de uitkomst ook wordt – motie of referendum – het Cultuurcluster blijft de politieke gemoederen voorlopig nog wel even bezig houden. Het belooft in ieder geval een spannende raadsvergadering te worden donderdag!