Mizaan mag vergunning aanvragen

ZAANDAM Stichting Mizaan heeft in maart 2017 een vooroverleg met de gemeente aangevraagd voor een omgevingsvergunning voor een tweede jeugdinstelling in Zaanstad op de locatie aan het Sluispad.

Alles overziend is het college van mening dat er geen gronden zijn om niet mee te werken aan de aanvraag voor een vergunning. Het is namelijk de persoonlijke vrijheid van ouders om te bepalen hoe zij hun kind willen opvoeden. Wel is er voor het college voldoende aanleiding om Stichting Mizaan steviger aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een goede samenwerking met maatschappelijke partners en verbinding met de Zaanse samenleving omdat zij nogal op zichzelf gericht zijn. Hiervoor stellen Mizaan en gemeente een gezamenlijke agenda op hoe Mizaan een bijdrage aan de buurt kan leveren.