• www.pixabay.com

Materiaal over 100 jaar vrouwenkiesrecht gezocht

NOORD-HOLLAND De provincie is op zoek naar anekdotes, foto's en filmpjes voor een tentoonstelling over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Noord-Holland! In 1919 kregen vrouwen kiesrecht. Hoe zag de strijd voor vrouwenrechten eruit in Noord-Holland? Wie heeft verhalen of materiaal over deze strijd? Laat het weten via 100jaarvrouwenkiesrecht@noord-holland.nl. Ook info over latere politieke acties – Dolle Mina's, baas in eigen buik – en recente verhalen zijn welkom. 


In 1919 kregen vrouwen in Nederland kiesrecht. Provinciale Staten willen dit vieren met een tentoonstelling over het vrouwenkiesrecht en de vrouwenstrijd in Noord-Holland in Paviljoen Welgelegen in Haarlem. De tentoonstelling vindt plaats van 25 januari tot 20 maart 2019, de dag na de Provinciale Statenverkiezingen. Naast verhalen over de (inter)nationale vrouwenstrijd en Aletta Jacobs willen Provinciale Staten vooral ingaan op acties voor vrouwenrechten in Noord-Holland. Welke activiteiten ondernamen bijvoorbeeld de Vereenigingen voor Vrouwenkiesrecht uit Alkmaar, Schagen, Amsterdam, Enkhuizen en Beverwijk? 

Verhalen over de eerste vrouwen in de Noord-Hollandse politiek zijn van harte welkom. In 1919 traden direct 5 vrouwen toe tot Provinciale Staten: A. Aukes-Timmers, A.C. van den Bergh, M. Boissevain-Pijnappel, E.H. Caderius van Veen en L.J.K. van Kuijkhof-Koedijk. Wie waren zij? Hoe werden zij ontvangen? En hielden zij zich met specifieke vrouwen onderwerpen bezig? In 1946 kreeg Noord-Holland de eerste vrouwelijke bestuurder: gedeputeerde Liesbeth Ribbius Peletier. Pas in 1968 was de eerste burgemeester, Joke Corver-van Haaften, een feit. 

Ook na WO2 waren er belangrijke momenten in de verbetering van de positie van vrouwen. In 1956 werd de wet handelingsonbekwaamheid afgeschaft. Tot die tijd moesten getrouwde vrouwen hun man om geld en toestemming vragen als ze kleding wilden kopen, een verzekering wilden afsluiten of geld van de bank wilden opnemen. In 1969 richtte een aantal jonge vrouwen de actiegroep Dolle Mina op.

Deel de verhalen en bijbehorende foto's, filmpjes en objecten! Suggesties voor de tentoonstelling kunnen met een korte beschrijving worden gemaild naar: 100jaarvrouwenkiesrecht@noord-holland.nl.