• Maikel Kat bij de 'oudste watertoren van Noord-Holland'.

    Code Oranje

Maikel Kat (Code Oranje): 'Wonen op Hembrugterrein moet kunnen'

ZAANDAM De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat inwoners? Wat is de invloed van kiezers? Valt er wel iets te kiezen? De Zaankanter laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Maikel Kat (46) uit Zaandam. Hij staat op plek nummer 5 voor Code Oranje.

Geef één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

Verbinding A8/A9. De PS beslissen over tal van zaken die gemeenten gemeenschappelijk hebben. Binnenkort over de aansluiting van de A8 op de A9 dat Zaanstad en Heemskerk verbindt vlak bij de oudste Watertoren van Noord-Holland. De provincie heeft hier 50 miljoen voor gereserveerd. Is deze weg nu echt nodig door het erfgoed of kunnen we beter iets anders met 50 miljoen doen? Als je voor Code oranje kiest klinkt jouw stem over deze weg direct in de besluitvorming.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

De provincie kan gebieden aanwijzen waar woningen mogen komen. Gemeenten kunnen veel meer doen/bouwen als de provincie meer ruimte biedt. Bedrijventerrein in Zaanstad zoals het Hembrugterrein kan prima omgezet worden om te gaan wonen. Ook bouwen aan de randen van het groen in samenspraak met de inwoners zoals de strook groen tussen Westzaan en Zaandam is mogelijk.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar Zaandam?

Ook in Zaanstad is er discussie of dure marketingbureaus wel de juiste manier zijn om, in dit geval Zaanstad, te promoten. De provincie kan zelf wat doen door in Zaanstad de bewegwijzering beter maken voor bijvoorbeeld Verkade, Zaanse Schans en het Intel hotel. Toeristen kunnen beter verspreid worden, door een regionale routekaart op te zetten met interessante plaatsen waardoor toeristen door Noord-Holland trekken in plaats van op een plaats blijven.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

In de agenda van onderop van Code Oranje vragen bewoners om een praktische mix van wegen, openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets. Om te zorgen dat alle bewoners gelijke kansen hebben, is het belangrijk dat alle Noord-Hollanders een goede aansluiting op het openbaar vervoer hebben. Het OV zou, als eerste stap, gratis kunnen worden voor ouderen.

Natuurbeschermers zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden zodat het grondwaterpeil omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij (zie bijvoorbeeld het plan 'Amsterdam Wetlands'). Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

Boeren moet in staat blijven om boer te blijven. Er moeten geen regels opgelegd worden die boeren dwingen om andere activiteiten uit te voeren die afwijken van hun kernactiviteit. De Provincie investeert al miljoenen in CO2-hergebruik door het terug te brengen naar tuinders die het nodig hebben. Dit kan ook in Zaanstad echter zijn de boeren al kleinschalig ingericht.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden?

De provincie laat hier zeker steken vallen. Voordat er besloten wordt moet de stem van de inwoners meer worden meegenomen. Daarbij moet helder alle voor en nadelen worden uitgelegd. Code Oranje staat ervoor dat alle informatie zal in openheid worden gedeeld. De beslissing en verantwoordelijkheid mag vaker bij de inwoners en liggen die de provincie vervolgens uitvoert. Code oranje zorgt voor meer inspraak voor inwoners middels onder andere digitaal thema stemmen.

Is de provincie streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen (zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond)? 

Het gaat er niet om of er streng genoeg verleend of gehandhaafd wordt. Wel wil Code Oranje inzetten op fijnstofmetingen bij bijvoorbeeld de A8/A9 en bij Schiphol. Ook moeten er goede normen afgesproken worden en dient daar ook aan worden gehouden. Streng waar nodig en tolerant waar mogelijk.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Er is geen specifiek klimaatplan. Kijk waar je de inwoners in mee krijgt voor de energietransitie. We noemen dat niet voor niets de energietransitie van onderop. Vergeet even CO2, doe iets waar inwoners zelf echt iets aan hebben waardoor hun energierekening lager wordt en daarmee het klimaat geholpen wordt zoals leningen voor zonnepanelen. Bij windparken moet horizonvervuiling zo veel mogelijk worden beperkt en alleen met inspraak van de bewoners geplaatst. Voorkeurslocaties zijn bij snelwegen en haven/industriegebieden waar bewoners geen last hebben.