• Hist Genootschap Zaandam

Luilak in Zaanstad

ZAANSTAD In Zaanstad worden van oudsher in de nacht van vrijdag op zaterdag voor Pinksteren de zogenaamde luilakvuren gestookt. Dit jaar is dat de nacht van 7 op 8 juni. Om Luilak gezellig, veilig en ordelijk te laten verlopen en overlast en vernielingen tegen te gaan, heeft de gemeente een aantal locaties voor de vuren aangewezen.

Dat zijn dit jaar twee locaties in Assendelft (Vaartdijk 24 en Zaandammerweg 26 (achter op het erf/land)) en drie locaties in Westzaan (J.J. Allanstraat 11, 101 en 278)

REGELS VOOR DE BRANDSTAPELS Voor het bouwen van de brandstapels gelden duidelijk regels. De opbouw van de vuren mag niet eerder dan vijf dagen voor de Luilaknacht beginnen. De vuren mogen alleen in Luilaknacht vanaf 23.00 uur worden aangestoken.

Er mag alleen onbehandeld hout verbrand worden en de brandstapels mogen niet groter zijn dan 16 vierkante meter en niet hoger dan vier meter. Het advies van de brandweer is uiteindelijk doorslaggevend of het veilig genoeg is, of de brandstapels wel of niet aangestoken mogen worden. Onder andere wordt gekeken naar de windrichting en de windkracht. Brandstapels die niet volgens de voorwaarden zijn opgebouwd, worden uit veiligheidsredenen verwijderd.