• KK Media

Joodse familie De Jong zal nooit vergeten worden.

WORMERVEER Met de woorden 'mooi én confronterend' omschreef burgemeester Hamming zaterdagmorgen de plaatsing van struikelstenen voor de familie De Jong zeer treffend. Onder grote belangstelling plaatste de Duitse kunstenaar Gunter Demnig samen met Rob Boot de 'Stolpersteine' op de hoek van de Zaanweg en Goudastraat. Eens temeer werd duidelijk dat we nooit mogen vergeten.

Zaterdagmorgen 6 oktober werden de struikelstenen voor de familie de Jong gelegd. Dit geschiedde vlak bij de woning waar zij eens hebben geleefd , en vanwaar zij zijn weggehaald en afgevoerd naar het Getto in Amsterdam. Vandaar uit gingen ze naar Westerbork om na een verschrikkelijke reis in Sobibor te worden vermoord.

De oorspronkelijk bedachte positie deed geen recht aan de familie en vandaar dat hun gedenkstenen nu op een heel toepasselijke positie zijn terug te vinden. De struikelstenen dragen de namen van Simon en Saartje  de Jong en hun vijf kinderen Elisabeth (Lies), Eva (Eef), Izaak (Jacques), Mendelina (Lina) en Hartog (Harrie).

Het gezin De Jong woonde op de Goudastraat 1, vlakbij de Zaanweg. Dat pand bestaat niet meer. Het echtpaar leefde eerst in Bergen, waar de eerste twee kinderen werden geboren, Elisabeth en Eva. Rond 1928-'29 verhuisden ze naar Wormerveer. Daar kwamen nog drie kinderen ter wereld. Simon was schoenmaker van beroep.

De kinderen, in 1941 waarschijnlijk Lina, Izaak en Harrie, gingen naar School B in de Goudastraat (na de oorlog Herman Gorterschool genoemd). In september 1941 werden ze op last van de bezetter niet meer toegelaten. Samen met Betty Pais gingen ze onder leiding van een onderwijzer de klassen langs om afscheid te nemen van de leerkrachten. Dat maakte grote indruk bij de andere kinderen. Ze kregen daarna eerst les bij Pais thuis en vervolgens waarschijnlijk, tot 16 januari 1942, op de inderhaast opgerichte joodse school in de Zaandamse Czaar Peterstraat.