• Gemeente Zaanstad

Inloopavond busbrug De Binding

KOOG AAN DE ZAAN Het college van Zaanstad maakte begin dit jaar bekend busbrug De Binding 24 uur open te willen stellen. In het kader hiervan vindt maandag 16 april tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopavond plaats buurtcentrum De Vuister, Molenwerf 44.

De gemeente wil tijdens de spitstijden korte rijroutes voor automobilisten tussen de wijken Westerkoog en Westerwatering. Om dit mogelijk te maken zijn eerst maatregelen nodig voor de verkeersveiligheid en om de geluidsbelasting bij een aantal woningen te verminderen. Op de inloopavond krijgen omwonenden een toelichting op de resultaten van de onderzoeken die gedaan zijn naar de effecten van een gehele openstelling op het verkeer en het milieu. Ook is er informatie over de verkeersmaatregelen die nodig zijn om de busbrug open te stellen en de vervolgstappen.

Naast de openstelling van de busbrug wilde het college de verkeersveiligheid bij de busbrug verbeteren. Hiervoor organiseerde de gemeente op 15 januari een bijeenkomst. Tijdens deze avond zijn vragen gesteld en suggesties voor verbeteringen gedaan. Ten opzichte van het gepresenteerde ontwerp, zijn de belangrijkste wijzigingen: - het maken van vluchtheuvels ter hoogte van de Betje Wolfstraat voor een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers; - het maken van een rotonde op de kruising Houtveldweg met De Binding. Het aangepaste ontwerp en de reacties zijn half april op de website van de gemeente Zaanstad te vinden.

Op www.zaanstad.nl, zoekterm 'openstelling busbrug' zijn alvast de onderzoeksresultaten te bekijken. Voor vragen bel tel. 14 075, of een e-mail sturen naar debinding@zaanstad.nl