Huisdierenbelasting, feit of 1 aprilgrap?

STREEK Er was wat commotie in de Zaanstreek na een publicatie van de Zaankanter over huisdierenbelasting. Gaat de gemeente als pilotgemeente voor heel Nederland daadwerkelijk huisdierenbelasting heffen op basis van het gewicht van huisdieren of ging het hier over een 1 april grap?

Het streven van de gemeente Zaanstad is dat iedere inwoner gelijk behandeld wordt, klaarblijkelijk ook qua huisdieren belastingen. Via de Zaankanter werd bekend dat Zaanstad overwoog om een gelijke heffing te treffen voor alle dieren. Derhalve zouden bijvoorbeeld aquariumhouders hun vissen moeten laten wegen, omdat deze natuurlijk minder wegen dan een bouvier. Overigens zou er ook sprake zijn van extra rioolheffing voor aquarium bezitters, immers brengen zij meer vervuild water in de omloop.

Al met al een onderwerp wat aansprak. Wij moeten nu, als Nieuwsblad de Zaankanter, na inhoudelijke bestudering van de beschikbare documenten, toch constateren dat het vermoedelijk gaat om een heuse 1 aprilgrap.

Een betrokken Zaankanter Peter van Galen was er nogal mee bezig en wilde ook als het een 1 aprilgrap betrof, toch een bronvermelding melden uit 1993, wat we bij deze doen:

"Huisdierenbelasting naar Proost Prikkel PP 426 uit 1993, bedenker ervan F.S. Braudçek".

Voor verdere informatie over Proost Prikkel verwijzen wij u graag door naar google.

Restaurant Novels, Filmtheater/cafe De Fabriek en Sydney Swart, van cafe Swart; bedankt voor het anticiperen op deze 1 april grap.

Ook RTV Zaanstreek speelde zeer humoristisch in op het nieuws uit de Zaankanter: de onderstaande link is meer dan het kijken waard:

https://www.facebook.com/RTVZaanstreek/videos/260460361573185/?epa=SEARCH_BOX