• De beeldbepalende toren groeit gestaag

    Sylvia van Essen

Herbouw Beschuitstoren

WORMER Na de symbolische eerste paal op 5 juli 2017 werden op 28 augustus van dit jaar de 72 betonnen palen de grond in gedreven voor de herbouw van de Beschuitstoren met bijbehorende 'schuur'. Nu, ruim drie maanden later, staat het betonnen casco overeind, omringd door steigers. Deze locatie staat ongeveer vijftig meter van de originele plek af waar de toren ooit stond. Dat zou in de huidige omstandigheden midden op de Dorpsstraat zijn, tegenover Dorpsstraat 143.

De zes gemeentewoningen die op deze huidige locatie stonden zijn al ruim tien jaar geleden gesloopt. Al die jaren lag het terrein braak. De plannen voor herbouw zijn diverse keren gewijzigd, tot de stichting 'De Beschuitstoren' het huidige ontwerp in maart 2016 presenteerde. Dat plan werd goedgekeurd. Er was alleen nog één hobbel te nemen: de financiering. Na drie maanden heeft de Stichting Support Cultuur & Sport Wormerland laten weten bereid te zijn de kosten voor de bouw van de toren te willen betalen. De toren wordt door een glazen gang met het bijgebouw verbonden. Daarin krijgt Centrum Jong een deel van de ruimte. Het andere deel is voor Monumentenwacht. Op de verdieping komen drie appartementen in de sociale sector van WormerWonen. In de toren zelf komt het archief van Historisch Genootschap Wormerland. De glazen gang kan gebruikt worden voor tentoonstellingen/multimediale exposities.