• Roos Groen

Grootse plannen met de Fronik Buurtboerderij

ZAANDAM Iedereen is welkom op het crowdfunding lanceerfeest van de de Fronik Buurtboerderij aan het Westerwindpad in Zaandam. Op zondag 17 maart is het zover! De boerderij is een ontmoetingsplek met een verbindende functie voor de buurt en haar bewoners. Om deze levendige plek ook in de toekomst veilig te stellen en te verbeteren, wordt op zondag gestart met een crowdfunding campagne. Van 15.00 uur tot 17.00 uur is iedereen welkom op de Fronik voor het feestelijke gebeuren. 

TIJD VOOR ACTIE

De crowfunding campagne is in het leven geroepen om de vergaande renovaties te bekostigen die nodig zijn voor het voortbestaan en verbeteren van de buurtboerderij.

De Fronik wordt geheel in stand gehouden door de inzet van haar vrijwilligers maar alleen opknappen met een hamer en een spijker is niet voldoende. Ze barst letterlijk uit haar voegen van de ouderdom en er moet dringend actie ondernomen worden.

TOEKOMSTDROMEN

Met crowdfunding wordt iedereen die binding heeft met de Fronik Buurtboerderij, in de gelegenheid gesteld om binnen een korte periode geld te doneren. Hierdoor kan iedereen nog lang van de Fronik genieten en krijgen zij hier ook iets voor terug.

'Zo bieden we heerlijke lunches aan en organiseren we een boottocht. Ook bedrijven en teams zijn welkom voor een unieke team ervaring op de boerderij. Zo zie je: de Fronik vraagt niet alleen, maar geeft je er ook iets voor terug '

Het doel is om de stallen te verbouwen tot stevige en duurzame onderkomens voor de dieren en moderne voorzieningen te realiseren voor de bezoekers. Zo is er de wens voor een woonkeuken, ontmoetingsplek en een opgeknapt museum. Op deze manier blijft de Fronik Buurtboerderij een plaats waar mens en dier elkaar kunnen ontmoeten.

WIE KAN MEEDOEN?

Buren, bedrijven, ondernemers, kinderen, ouders, vrienden en vele anderen. Iedereen kan meedoen aan de campagne door te doneren via de speciale crowdfunding pagina. De pagina zal tijdens het lanceerfeest bekend worden gemaakt.

Via www.fronikboerderij.nl kunnen mensen meer informatie vinden over de campagne en kunnen zij zich door aanmelding inschrijven op de nieuwsbrief.