GroenLinks wil verder met huidige coalitiepartijen

WORMERLAND GroenLinks, VVD, CDA en PvdA willen de huidige coalitie voortzetten in Wormerland.

Sinds maandag 16 april werken de partijen aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen voor de periode 2018 – 2022. GroenLinks heeft als grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 het initiatief genomen bij het formeren van een mogelijke coalitie van partijen in de gemeente Wormerland. De vier partijen verwachten binnen enkele weken een coalitieakkoord voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. Uit de coalitiepartijen worden wethouders benoemd die samen het nieuwe college gaan vormen.


GroenLinks gaat de komende weken met enkele partners in gesprek om het coalitieakkoord vorm te geven, zoals bijvoorbeeld met de Adviesraad Sociaal Domein. Daarnaast vraagt de partij het management van OVER-gemeenten om het coalitieakkoord door te rekenen en te beoordelen op haalbaarheid. Tot slot wordt akkoord gevraagd aan de gemeenteraad. GroenLinks heeft gesprekken gevoerd met afgevaardigden van elke politieke partij. Na de eerste informatieronde is gebleken dat een samenwerking met Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) en Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) moeilijker is dan een samenwerking met de andere partijen.


Daarom zijn er verdiepende gesprekken gevoerd met PvdA, CDA, VVD en D'66. Tijdens deze tweede gespreksronde is gesproken over de doelstellingen en de aanpak waar die partijen voor staan en de verschillen en overeenkomsten met de andere partijen. Uit deze tweede gespreksronde is gebleken dat er veel overeenkomsten en weinig verschillen zijn tussen deze partijen. Desondanks is de samenwerking met D'66 niet doorgegaan omdat dit bestuurlijk gezien moeilijk inpasbaar en
uitvoerbaar is.